Kamerový systém na skládce

Z pohledu využití surovin není skládka ideálním řešením. Pro mnoho druhů odpadů ovšem v současné době zůstává jako jediná realistická možnost.

Skládka nebezpečných odpadů van Gansewinkel HBSS S-NO v Horním Benešově má také sektor S-OO3 pro ukládání komunálního odpadu. V roce 2009 byla rozšířena o IV. těleso skládky, které svou rozlohou 2,1 ha navyšuje kapacitu o dalších 15 let.

Při výstavbě IV. tělesa kladla společnost důraz na bezpečnostní prvky, jakými jsou např. izolační fólie s odolností vyšší, než jsou legislativní požadavky, nebo monitoring případného poškození fólie.


Nainstalován byl také kamerový systém monitorující celou plochu skládky. Systém je naveden na pult ostrahy, která 24 hodin denně monitoruje celou plochu skládky, deponie i jímky skládkových vod. Díky modernímu vybavení jsme na skládce schopni včas reagovat na nežádoucí události. Kamery mají záznamový systém a značnou rozlišovací schopnost, proto lze příčinu dostatečně přesně identifikovat a vzniklou situaci neprodleně řešit. Víme, že investice s tím spojené se bezezbytku vyplatí, neboť rozhodujícím momentem v nestandardních situacích je vždy včasný zásah.

Na skládce pracuje linka na úpravu odpadů. Provádí se úprava fyzikální (před uložením do skládky), fyzikálně-chemická (stabilizace, odstraňování nebezpečných vlastností) nebo výroba rekultivačně sanačních hmot. Kromě toho je skládka vybavena zabezpečenou biodegradační plochou, skladem nebezpečných odpadů pro sběr a výkup a skladem druhotných surovin.

 

Lukáš Langer
van Gansewinkel HBSS, s. r. o.

Kamery monitorují celou plochu skládky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *