01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jubilejní pátý ročník Odpadových dnů

Úspěšný cyklus Odpadové dny se v letošním roce bude konat již po páté. Jeho náplň se za léta vytříbila.

V letošním roce opakují organizátoři cyklu - společnost Economia, a. s., jako vydavatel našeho časopisu a společnost EKO-KOM, a. s., úspěšné loňské schéma, kdy se témata polarizovala na "komunální" a "podniková".

Účastníkovi to přinese kvalitnější a specifičtější informování v té oblasti odpadového hospodářství, které ho zajímá.

Odpady a obce

Konference věnovaná hospodaření s komunálními odpady proběhne na tradičním místě: v Kongresovém centrum ALDIS v Hradci Králové ve dnech 16. a 17. 6. 2004. Konference bude mít jako jedno z nosných témat plánování v odpadovém hospodářství - v červnu již bude velmi aktuální dokončování plánů odpadového hospodářství krajů, proto se na konferenci očekává velká diskuse kolem jejich přípravy. Mohla by přinést vysvětlení ke sporným místům a problémům, které se v průběhu jejich přípravy objevily. Dalším tématem bude technické zajištění sběru, přepravy a úpravy odpadů a blok informací o nakládání s jednotlivými komoditami separovaných odpadů, včetně informací o cenách a trendech.

Vzhledem k tomu, že se situace po reformě státní správy dostává postupně do normálu a existují již relevantní zkušenosti z fungování nových úřadů, zařadili pořadatelé diskusní blok (nebo spíše "kotel") na téma státní správa vers. praxe v odpadovém hospodářství.

V souvislosti s reformou daňového systému bude jistě zajímavý také blok o ekonomice v odpadovém hospodářství obcí nebo potřebné téma o cílené komunikaci s veřejností v oblasti odpadového hospodářství.

Pro zájemce proběhnou dva semináře: o zálohování jako ekonomickém nástroji pro zpětný odběr a způsobech a formách komunikace s veřejností. Poprvé bude na konferenci vyhlášen vítěz soutěže obcí "O křišťálovou popelnici."

Odpady a podniky

Konference věnovaná problematice odpadů v podnicích proběhla loni poprvé a setkala se s velmi příznivým ohlasem. Letos se bude konat dne 9. listopadu 2004 v Kongresovém centru Praha.

Při koncipování programu konference opět hledáme průřezová témata, která jsou aktuální pro podnikatelskou sféru, ať jde o průmyslové podniky, firmy zabývající se velkoobchodem nebo podniky služeb.

Obsahový koncept konference je rozdělen do několika samostatných bloků. V listopadu již budou k dispozici první zkušenosti z fungování uvnitř Evropské unie. Tyto zkušenosti by měly být hlavním tématem konference. S nimi chtějí organizátoři přinést maximum informací z fungování odpadového hospodářství v ostatních zemích Unie.

Jako další, stále se rozvíjející téma je outsourcing v odpadovém hospodářství a zavádění environmentálních manažerských systémů, integrovaná prevence, práce managementu životního prostředí v průmyslovém podniku nebo různé nástroje řízení. V neposlední řadě pak závažné téma plánů odpadového hospodářství velkých původců, které budou bezprostředně navazovat na POH krajů.

Bližší informace o obou akcích naleznete v přihlášce, která bude vložena v dubnovém čísle, a na webových stránkách www.ekonom.cz a www.odpady.ihned.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down