Jsou ve věci spaloven úředníci podjatí?

Nezávislé organizace napadly u soudu postupně všechny tři záměry nových spaloven v Česku. Hlavním argumentem bylo, že o nich rozhodují podjatí úředníci.

„Ústecký krajský soud dnes skoncoval s plány soukromé firmy United Energy postavit v Mostě spalovnu odpadů,“ píše se v tiskové zprávě Hnutí Duha. Ivo Kropáček, označovaný za odpadového experta, k tomu říká: „Soud potvrdil, že je proti zdravému rozumu i právu, aby o projektu rozhodovali magistrátní úředníci, když město od United Energy dostalo miliony korun sponzorských darů.“

Mluvčí United Energy Ing. Miloslava Kučerová říká: „I když z tiskové zprávy Hnutí Duha to vypadá, že se jednalo o osud s námi, my jsme vůbec nebyli účastníky řízení a o soudním jednání jsme se dozvěděli, až skončilo. Duha to interpretuje tak, že nám ‚zaťali tipec‘, ale soud byl ve skutečnosti o něčem jiném.“ Tisková mluvčí Ústeckého kraje Mgr. Magdalena Hanáčková vysvětluje: „Jelikož bylo rozhodnutím soudu zrušeno nejen rozhodnutí krajského úřadu, ale i prvoinstanční rozhodnutí, věc by se měla vrátit na mostecký magistrát, resp. stavební úřad. Podle stavebního zákona ale platí, že pokud má v době zrušení územního rozhodnutí stavba již pravomocné stavební povolení, územní řízení se zastaví a rozhodnutí už se nevydává. To by měl být i tento případ, jelikož dle našich informací má UE na spalovnu pravomocné stavební povolení vydané ministerstvem průmyslu a obchodu. Je nyní věcí investora, jak k věci přistoupí a jak aktivní při realizaci bude.“

KRAJ A KARVINÁ

Podobný spor proběhl také v Karviné. Tisková zpráva Hnutí Duha říká: „Soud prokázal, že územní řízení nemůže vést úřad města (Karviná), který dostane od investora (kraj) 100 milionů korun za kladný výsledek řízení. Kraj bude muset předat vedení nového územního řízení jiným než karvinským a krajským úředníkům.“ Opět odpadový expert Ivo Kropáček uvádí: „Úředníci města i kraje … zdrželi řešení odpadového hospodářství v kraji o tři roky.“

Tisková mluvčí Moravskoslezského krajského úřadu Bc. Petra Špornová nám k tomu napsala: „S obsahem informace Hnutí Duha, stejně jako se závěrem Krajského soudu v Ostravě ve věci zrušení napadeného územního rozhodnutí nelze souhlasit. Proto krajský úřad podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Samotné rozhodnutí však nemělo zásadní dopad na realizaci projektu. Společnost disponuje např. souhlasným stanoviskem EIA, územním rozhodnutím pro terénní úpravy před vlastní stavbou, či má uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích. Za zásadní problém lze tedy označit financování celého projektu, který na svém počátku počítal s 40 % dotací z OPŽP, a takto byla nastavena jeho ekonomika. S ohledem na změnu podmínek v průběhu vyhlášené výzvy v rámci OPŽP tak musela společnost od žádosti odstoupit s výhledem na další programovací období 2014 +. Přestože rozhodnutí soudu mělo bezpochyby vliv na přípravu záměru, v žádném případě ho ovšem nelze vnímat jako návrat o tři roky zpět. V současné chvíli je akcionáři zvažována varianta vstupu strategického partnera do společnosti, včetně případné modifikace projektu. Klíčovou otázkou v celé přípravě byl ne zcela jednoznačný směr legislativy v odpadovém hospodářství. Vývoj v poslední době však dává tušit, že tato situace se začíná vyvíjet dobrým směrem ku prospěchu realizace záměru.“

Žalobu kvůli podjatosti úředníků podalo sdružení Děti Země i na spalovnu v Chotíkově. Napaden byl fakt, že Plzeňský kraj s investorem Plzeňskou teplárenskou (která je městským podnikem Plzně) sepsal v dubnu 2010 dohodu o partnerství a spolupráci, v níž se zavázal k maximální součinnosti při realizaci této spalovny.

Podrobný právní rozbor problému naleznete v dalším článku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *