Autor
Kategorie:
Praxe

Jsou sběrné nádoby na zářivky bezpečné?

V Česku je rozmístěno více než 1200 malých sběrných nádob určených pro sběr vysloužilých zářivek. Nehrozí úniky rtuti z rozbitých zářivek? Britská policie společně s Asociací pro recyklaci kovů (BMRA) v současné době řeší nebývalý vzestup kriminality spojené se sběrem starého železa.

Zátěžové testy bezpečnosti nádob provedla Laboratoř autorizovaného měření emisí a imisí VŠCHT na žádost kolektivního systému EKOLAMP, který pro české domácnosti provozuje sběrnou síť k recyklaci nefunkčních zářivek. Měření simulovalo únik rtuti z rozbitých nefunkčních zářivek při extrémním zacházení se sběrnou nádobou a jejím obsahem. Moderní kontejnery jsou od září 2009 umisťovány do interiérů úřadů, obchodů či firem, takže otázka jejich bezpečnosti z hlediska emisí rtuti je aktuální.


„Se vzrůstajícím počtem kontejnerů ve veřejných prostorách a vzrůstajícím zájmem veřejnosti o recyklaci nefunkčních světelných zdrojů zcela přirozeně vyvstala otázka dlouhodobé bezpečnosti sběrných míst,“ říká Radoslav Chmela, představitel EKOLAMPU. „Právě proto jsme se obrátili na specializované pracoviště VŠCHT,“ dodal.

Provedené zátěžové testy potvrdily bezpečnost sběrných nádob v běžných provozních podmínkách. V průběhu měření nebyla v žádném z modelových případů překročena hodnota přípustného expozičního limitu, ani nejvyšší přípustné hmotnostní koncentrace rtuti v ovzduší. „Naměřené hodnoty byly v případě modelové destrukce zářivek mnohonásobně nižší, než stanovují hygienické limity,“ uvedl Chmela.

Cílem série simulací, které probíhaly jak v laboratoři VŠCHT, tak na reálném sběrném místě v Dopravním podniku hl. m. Prahy, bylo stanovit množství uniklé rtuti do okolí a uvnitř sběrné nádoby. Ukázalo se, že ke vzniku podmínek pro možné ohrožení lidského organismu nebo pro zvýšenou zátěž životního prostředí při simulacích vůbec nedošlo. Systém malých sběrných nádob je zcela bezpečný. Moderní zářivky obsahují asi 5 mg rtuti, což je mnohonásobně méně, než například klasický rtuťový teploměr a výpary i z několika rozbitých kusů nikoho na zdraví neohrozí.

„Malá sběrná nádoba pro zpětný odběr trubicových a kompaktních zářivek z domácností je konstruována tak, aby se i v případě rozbití zářivek minimalizoval únik rtuti do okolí.“ řekl Radoslav Chmela. „A pokud se zářivka rozbije mimo malou sběrnou nádobu, stačí prostor vyvětrat, odpad opatrně zamést do vhodné nádoby a tu předat odpadové firmě ke zpracování,“ uzavřel Chmela.

Sběrný box na zářivky při zátěžovém testu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *