Jsme popeláři, ale trend vede jinam

Technika je pro odpadové hospodářství mimořádně důležitá. Jak řeší její inovace ve společnosti AVE odpadové hospodářství, s. r. o. - na to jsme se zeptali prokuristy Ing. Milana Koreckého.

Co vás čeká v nejbližší době v oblasti techniky

Příští rok bude pro dopravu důležitý, a netýká se to jen odpadářů, ale všech, kdo používají nákladní vozidla. Od prvního ledna se mění norma motorů – EURO 5 přechází na EURO 6. Cílem nové normy je snížení emisí, takže nové vozy vyrobené po prvním lednu 2014 musí mít motory, které je omezují na stanovenou hodnotu. Letos objednaná vozidla ještě přijdou se starou normou, která se osvědčila a technika určená pro její dosažení dobře funguje. Chceme však již nyní pilotně postavit vozidlo s novou normou – nízké emise budou vhodné zvláště pro velká města.


Nová auta budou určitě dražší.

Vozidlo je dražší o zhruba 5-7 tisíc eur (zhruba kolem 150 tisíc korun), což je při jeho ceně kolem 4 mil. korun u vozidla pro svoz odpadu už znát. Konečná cena však hodně záleží na kubatuře motoru, vybavení a dalších aspektech. Postupně se stupňuje tlak na stále větší využití techniky. Mnoho vozidel jezdí ve vícesměnných provozech, což sebou nese nejenom vysoké požadavky na spolehlivost, ale i maximální sezónní vytížení techniky. Proto se některá vozidla staví v konfiguraci s výměnnými nástavbami. Nejčastěji je to nosič kontejnerů, který se dá na zimu změnit za nástavbu na zimní údržbu.

Rozšiřujte tím záběr činností, které můžete vykonávat?

Říkáme sice o sobě, že jsme popeláři, ale trend vede někam jinam – prakticky polovinu našich aktivit už máme v ostatních technických službách. Postupně jsme zjistili, že městům, obcím i regionům musíme nabídnout něco navíc: údržbu zeleně, letní i zimní údržbu komunikací, správa veřejného osvětlení. Dá se tak řešit mnohem víc synergií a poskytovat lepší službu. A není to jen případ naší společnosti, vidím to jako obecnější trend.

Jak se vůbec rozvíjí spolupráce s městy a obcemi?

Stále častěji požadují přísnější kontrolu poskytovaných služeb. Standardem je dnes sledování pozice vozidla pomocí GPS systémů. Řadu vozidel už máme vybavenou integrovanou váhou v rámci nástavby – tenzometry sledující hmotnostní příbytky. Tato technická řešení jsou dnes dostupnější, než před několika lety, ale pořád provoz trochu prodražují. Díky nim však dokážeme řešit nejen optimalizaci svozu, ale i vyhovět žádostem zákazníků, kteří po nás požadují nahlášení svezeného množství odpadů on-line nebo provázání těchto údajů na fakturaci.

Jak často se takové sledování dělá?

Díky telematice, která je ve voze, jsme schopni posílat údaje on-line před SIM karty do provozních systémů. V případě svozů je to obvykle měsíční rituál, který kopíruje pravidelný svoz. Dá se tak vyhodnocovat sezónnost množství komunálních odpadů, můžeme sledovat „černé“ nádoby (např. i s GPS souřadnicemi nebo kamerovým systémem). Pomocí on-line kontroly také dokazujeme, jestli jsou například v některých místech nádoby přetížené. Data se rovněž používají při kalkulaci na objem a hmotnost odpadů a mnoha dalších příležitostech.

Obecně systém poskytuje data pro kontrolní mechanismy pro nás, obce i občany. Tyto údaje zajímají často i mikroregiony s ohledem na férové rozúčtování služeb mezi jednotlivé obce.

Používají se data z vozu i pro jiné účely?

Vedle sledování samotného svozu vozidlo generuje stovky dat, týkající se motoru, nástavby i aktivit řidiče. Hlavně jde o to data poskládat, aby měla hlavu a patu. Využíváme je pro reálná zlepšení, například pro zlevnění provozu. Z dat můžeme vidět, jak „lehkou“ má řidič nohu, jak prudce akceleruje nebo brzdí.

Od těchto návyků se odvíjí například jeho spotřeba pohonných hmot. Proto spolupracujeme se školiteli, kteří nejprve projedou s řidičem trasu tak, jak je zvyklý. Pak se udělá analýza získaných dat, navrhnou se změny a řidič je na ně proškolen.

Rozdíly například ve spotřebě pohonných hmot mohou být až deset procent! A to je položka, která se vyčísluje nejjednodušeji. Mnohem obtížněji je vyčíslují náklady na údržbu a spotřební materiály (spojky, brzdy), které však také výrazně ovlivňují ekonomiku provozu. Je nutné, aby data měla vypovídací schopnost pro řídící pracovníky i pro řidiče. Připravujeme školicí tým, který bude objíždět jednotlivé provozovny a předávat lidem právě ty zkušenosti a poznatky, které získáváme analýzou provozu.

Takový přístup předpokládá kvalitní práci se zaměstnanci.

O technice se mluví často, ale pro nás je vlastně mnohem důležitější personál, než všechna ta drahá vozidla. Práce kolem odpadů nebyla zrovna populární a před lety jsme měli dost velkou fluktuaci. To se změnilo, většina posádek spolu jezdí dlouhá léta.

Anketou mezi zákazníky jsme zjistili, že právě v komunikaci se zákazníky u jednotlivých provozních pracovníků je stále hodně co zlepšovat, protože se může stát, že dlouhodobou aktivitu obchodníka zhatí jedna věta člověka v provozu. Výběr lidí a komunikace s nimi je strašně důležitá. Potřebujeme, aby náš personál byl kvalitní a nekazil nám renomé. Techniku si může koupit každý, ale vychovat si lidi a mít správně nastavenou firemní kulturu, to je úkol.

 

PO PRODEJI

Nedávno se novým majitelem společnosti AVE odpadové hospodářství, s. r. o., stala společnost EP Industries, kterou ovládá podnikatel Daniel Křetínský (viz zpráva na straně 5). K situaci nám odpověděla na několik otázek tisková mluvčí společnosti Mgr. Jana Vondráková.

V jakém stadiu je prodej?

Jsme nyní v mezidobí různých auditů a uzávěrek, převzetí a předání. Čeká se také na vyjádření antimonopolních úřadů po celé Evropě, protože prodej se týká kromě nás dalších pěti zemí (Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko). U nás už ÚOHS prodej schválil s tím, že nedojde k narušení hospodářské soutěže. Předpokládáme, že v horizontu nejdříve od 1. října budeme běžně fungovat pod novým majitelem.

Ví se, proč mateřská rakouská firma prodala svou odpadovou sekci?

Hornorakouský koncern Energie AG Oberösterreich, kterého jsme byli součástí, působil ve více segmentech. Vedle odpadů to byla i elektrická energie, plyn, teplo a vodohospodářství. Jeho vedení se rozhodlo soustředit zejména na oblast energetiky. Podobné to bylo vlastně s německým koncernem RWE, který založil naši firmu v České republice v roce 1993, a po deseti letech ji prodal společnosti Energie AG – máme vlastně takovou desetiletou periodu. Při tomto prodeji šlo všechno hladce a jsme velmi zvědaví na nového majitele.

Předpokládají se nějaké změny ve firmě?

Když budu mluvit jen za Česko, nemyslím, že dojde k významnějším změnám – není k nim důvod. Hospodářské výsledky máme velmi dobré.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *