Jiný ministr, vcelku stejné priority

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil veřejnosti priority v oblasti odpadového hospodářství, ovzduší nebo protipovodňové ochrany. V odpadovém hospodářství je to především příprava nového zákona "Stávající zákon o odpadech se díky několika desítkám novel stal naprosto nepřehledným...

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil veřejnosti priority v oblasti odpadového hospodářství, ovzduší nebo protipovodňové ochrany. V odpadovém hospodářství je to především příprava nového zákona „Stávající zákon o odpadech se díky několika desítkám novel stal naprosto nepřehledným předpisem, který je v mnoha ohledech zastaralý nejen formálně, ale zejména obsahově. Proto MŽP projednává návrhy věcného záměru zákona o odpadech a věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností se zástupci Hospodářské komory, Svazu měst a obcí a Asociace krajů,“ připomněl ministr Chalupa. V průběhu jara 2011 budou oba návrhy zákonů předmětem připomínkových řízení.

K prioritám Ministerstva životního prostředí dále patří i tzv. ekoaudit nebo řešení programu Zelená úsporám. Zde ministr znovu připomněl, že nechce prodlužovat nejistotu žadatelů a jeho cílem není program bořit. Po vyhodnocení všech žádostí se podle svých slov zasadí o co nejspravedlivější a nejefektivnější rozdělení dotací.

Za jednu z hlavních priorit MŽP označil ministr zlepšování kvality ovzduší, zejména v Moravskoslezském kraji. Plán pro tento region zahrnuje uzavírání dobrovolných dohod, legislativní opatření, podporu výjezdů dětí do přírody, možnosti alternativní dopravy, omezování spalování odpadu v domácnostech. MŽP chce do konce dubna uzavřít sedm dobrovolných dohod se znečišťovateli v Moravskoslezském kraji.

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství připravuje MŽP protipovodňovou strategii. Ministr chce více podporovat a prosazovat přírodě blízká protipovodňová opatření a dále rozvíjet výstražný systém v rámci ČHMÚ.

Ministr Chalupa se chce stejně jako jeho předchůdce zaměřit na vypracování nového zákona o odpadech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *