Jeřáby pro zpracování odpadu

Jeřáby se používají jako integrovaná součást výrobních procesů a údržby. Bez nich by se mnohá zařízení pro zpracování a využití odpadů zastavila.

Klíčovou roli mají zejména v moderních spalovnách odpadů. Je důležité, aby nedošlo k ohrožení plynulé manipulace s materiálem od příchodu odpadu do spalovny. Když se jeřáb zastaví, ohrožuje to celý provoz zařízení. Klíčovými faktory pro tyto specifické jeřáby jsou celková spalovací kapacita spalovny, uspořádání manipulačního prostoru, druh odpadu a doba od převzetí odpadu až po jeho zpracování. K dosažení vysoké účinnosti je nezbytné, aby byl odpad důkladně promíchaný.


Obvykle jsou umístěny dva jeřáby pro manipulaci s odpadem přímo nad odpadovou jámou, jeden je záložní. Základní jeřáb plní provozní funkci, zatímco na záložním probíhá servis. To všechno musí brát operátoři spalovny v úvahu v případě korečkových jeřábů, když provádí přesuny odpadu. Přidejte minimální čas na týdenní údržbu a nepravidelné výpadky na hlavní opravy a dostanete opravdovou výzvu pro jeřábníky, kteří musí udržovat zdvihací zařízení v provozu.

MANIPULACE S BIOPALIVY

V elektrárnách na biopalivo je nejčastějším druhem paliva dřevěná štěpka. Materiál je homogenní a obvykle není třeba ho promíchávat. Po odjezdu nákladního auta z místa vykládky jeřáb automaticky zahájí pracovní cyklus a přesune materiál z místa převzetí do přilehlého skladiště. Podobně zahájí jeřáb pracovní cyklus při plnění násypky ze skladiště poté, co obdrží pokyn ze senzoru násypky. Celý systém manipulace s materiálem je založen na řídícím systému, který je monitorován z velínu.

DALŠÍ KOMODITY

Jeřáby pro manipulaci se struskou jsou často instalovány v prašném a vlhkém prostředí, které je pro jejich technologie velmi náročné. Obvykle se dodává jen jeden jeřáb s drapákem ve tvaru dvojité lopatky. Jeřáb se používá pro distribuci strusky na přepravníkové lince do jiných částí struskového bunkru, a to 24 hodin denně.

Dalším důležitým momentem je nakládání materiálu na nákladní vozy během dne. Občas se stane, že železný odpad se neoddělí od strusky, a to klade vyšší nároky na korby vozů. Aby došlo k lepší penetraci strusky, okraje drapáků mohou být opatřeny speciálními zuby, případně se dají použít uzavřené drapáky ve tvaru pomerančových slupek.

Stejná modulová řešení se uplatňují i v případě jeřábů pro manipulaci s kalem. Nákladní auta vykládají polotekutý kal do skladových bunkrů. V bunkrech pak jeřáby přepraví kal do skladovacích prostor. Odtud jeřáb přepravuje kal na výrobní linku. Při dimenzování konstrukce a mechanismu jeřábu je třeba brát v úvahu konzistenci materiálu, protože kal je velmi mazlavý. V tomto případě se používá jeden plně automatický jeřáb, který je ovládán prostřednictvím monitoru v centrálním velínu.

 

Zdroj: web společnosti Konecranes Lifting Businesses, www.konecranes.cz

Pro spalovny komunálního odpadu jsou jeřády klíčovým zařízením.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *