Autor
Kategorie:
Praxe

Jedno auto pro potraviny i odpady?

Tesco vozí v Británii odpady v kamionech, které rozvážejí potraviny. Prý kvůli snižování nákladů. Hrozí však kontaminace potravin či obalů. A jak je to v Česku?

Jen co obchodní řetězec Tesco ve Velké Británii ustál skandál s koňským masem, musí čelit další aféře. Identické kamiony, které běžně vozí do supermarketů potraviny, odvážejí z obchodů i odpadky. Ve Velké Británii si Tesco samo obstarává odvoz a likvidaci odpadu, a to včetně neprodaných potravin ze zhruba 600 největších supermarketů. Odpady se v pytlích nakládají do velkých kovových klecí vyložených plastem. Odvážejí je prázdné nákladní vozy, poté co v supermarketech vyložily náklad se zbožím. Podle vyjádření společnosti je tento systém ekologický a hygienicky nezávadný, neboť všechny vozy jsou po každé cestě podrobeny kontrole a musí být vyčištěny.

Pravidla, jež má Tesco pro odvoz odpadů, a která získal britský list The Guardian, však ukazují, že pouhá čtvrtina vozů se dezinfikuje či myje každý týden. Každý řidič přitom může požádat o vyčištění kamionu nebo dodávky, jakmile to uzná za vhodné. Na to, aby se kamiony čistily po každém odvozu odpadu, však není čas, ani peníze. Podle zdroje britských novin nejsou klece na odpad bezpečné a plast, který je chrání, je tenký a náchylný k protržení. Hrozí, že z pytlů s odpady vyteče do nákladního prostoru tekutina. Čas hraje v neprospěch i zaměstnancům, kteří mnohdy odpadky ani pořádně nezabalí.

CO PLATÍ V ČESKU

V Česku se podobným skandálům snaží zabránit pravidla správné hygienické a výrobní praxe. „Takové chování je nepřípustné i vzhledem k tamním pravidlům bezpečnosti potravin, které ostatně obdobně platí i u nás. Platí pravidla správné hygienické a výrobní praxe. Pokud se převážejí ve voze nepotravinové produkty, mělo by být provedeno mezi náklady účinné čistění. Pokud je to nutné, i dezinfekce, předtím, než jsou naloženy potraviny. Nádoby nebo kontejnery pro přepravu potravin, zejména ve velkoobjemové přepravě, by měly být navrženy a určeny pouze pro potraviny a neměly by být užívány pro přepravu něčeho jiného, protože by mohlo dojít ke kontaminaci,“ říká Petr Maličovský, generální ředitel společnosti United Registrar of Systems Czech (URS Czech), nadnárodní společnosti, zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů.

CO ŘÍKÁ NORMA

Oblasti bezpečné přepravy a skladování potravin se věnují Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Obecné principy hygieny potravin (ČSN 56 9606).

Norma se věnuje dopravě v článku 8. Potravina musí být odpovídajícím způsobem chráněna již během dopravy. Požadavky jsou kladeny na to, aby dopravní prostředky nebo velkoobjemové přepravní nádoby byly navrženy a konstruovány tak, aby nekontaminovaly potraviny nebo obaly, mohly být účinně čištěny. Kde je to nutné, dezinfikovány, bylo umožněno, účinné oddělení různých potravin od nepotravinářských položek, byla zajištěna účinná ochrana před kontaminací, mohla být účinně udržována teplota, vlhkost, atmosféra a další podmínky nutné k ochraně potravin před poškozením nebo nežádoucím mikrobiologickým nárůstem a poškozením, které by je pravděpodobně učinily nevhodnými pro lidskou spotřebu.

Dopravní prostředky a nádoby pro přepravu potravin by měly být udržovány v odpovídající čistotě, řádně opravovány a udržovány v provozuschopném stavu. Pokud jsou tytéž prostředky nebo nádoby používány pro dopravu různých potravin anebo nepotravin, mělo by se mezi náklady provádět účinné čištění, a pokud je to nutné, i dezinfekce. Kde je to vhodné, zejména v případě velkoobjemové přepravy, nádoby a dopravní prostředky by měly být navrženy a určeny pouze pro potraviny a měly by být použity pouze pro tyto účely.

CO NELZE PŘIPUSTIT

V článku 6, jenž se týká technického zabezpečení a sanitace podniku v odpadovém hospodářství, se pak jasně říká, že musí být učiněna vhodná opatření k odstraňování a skladování odpadu. Nelze připustit, aby se odpad hromadil v prostorách, kde se zachází s potravinami, ve skladech potravin a na ostatních obslužných plochách a v přilehlém okolí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *