Jakým způsobem nakládat s odpadními oleji?

Skupina 13 podle Katalogu odpadů zahrnuje odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05, 12 a 19).

Mazací oleje se rozdělují na motorové, převodové, průmyslové (hydraulické, obráběcí, izolační) a ostatní (k výrobě plastu a pryží). Na občanské úrovni hrají hlavní roli motorové oleje (84 % spotřeby) a převodové oleje (16 % spotřeby). U odpadních motorových a převodových olejů se počítá se spotřebou 3,5 litru na občana a rok (během používání jsou motorové oleje spotřebovány z 37 % a převodové oleje z 20 %). Odpadní motorové a převodové oleje jsou nebezpečným odpadem. Během používání jsou oleje znečištěny mechanickými látkami (pryskyřičné kaly), produkty degradace a tepelného namáhání (polyaromáty) a toxickými kovy (kadmium, chróm, rtuť, olovo). Chemickým postupem lze odpadní oleje vyčistit (regenerovat), avšak s ohledem na současné vysoké nároky na kvalitu nových mazacích olejů lze použít regenerované odpadní oleje pouze ke spalování.

Nejpoužívanějšími způsoby sběru odpadních olejů jsou sběr na stabilních stanovištích do speciálních kontejnerů a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace obou způsobu sběru. Tyto služby nabízí v podstatě všechny firmy provozující svoz komunálního odpadu. Na použité oleje se vztahuje povinnost (bezúplatného) zpětného odběru. Od roku 2002 platí povinnost prodejců informovat zákazníky o způsobech sběru odpadních olejů.

Neučiní-li tak, musí prodejce (např. čerpací stanice pohonných hmot) odpadní oleje odebrat sám zpět a to bez nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez vázání na nákup zboží.

Spalování vyjetých olejů v malých energetických zdrojích (do 200 kW) je od 1. 6. 2004 zakázáno. Lze je spalovat – ať již jako energetické využívání odpadů nebo jako jejich odstraňování – výhradně v souladu s podmínkami zákona o odpadech pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena (§ 12 odst. 2 a § 14 odst.1 zákona).

Pokud se v zařízení spalují pouze odpady z vlastní produkce, je postačující schválení krajským úřadem (při produkci tohoto odpadu převyšující 100 t/rok) nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností (při produkci pod 100 t/rok) v rámci souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Zdroj: http://energoportal.cz/forum/

 

ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19) V ROCE 2009 (TUNY)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *