Autor
Kategorie:
Praxe

Jak nastavit nakládání s bioodpady

Ve dnech 9. až 11. září proběhne v Náměšti nad Oslavou další ročník konference Biologicky rozložitelné dopady, která je součástí cyklu odpadové dny 2009.

Setkání má podtitul „Trvale udržitelný systém nakládání s bioodpady, kvalita vstupu a výstupu“. Bude se zabývat aktuálními tématy oboru a přinese nejnovější poznatky při zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO) se zaměřením na koncepci řešení v ČR, zejména jak nastavit a efektivně provozovat systém nakládání s bioodpady v obci či v regionu.

Ve středu 9. září se mohou zájemci zúčastnit celodenní exkurze na zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Tyto exkurze již proběhly několikrát, a vždy byly velmi „vydatné“ – například loňská exkurze do Rakouska seznámila účastníky se systémem v městech, s provozem velké kompostárny atd.

ŠEST HLAVNÍCH TÉMAT

Druhý den konference (čtvrtek 10. 9.) bude organizován tradičně. Své přednášky zde budou mít zástupci ministerstev, Státního fondu životního prostředí, Státního zdravotního ústavu, výzkumných ústavů, i odborníci z praxe. V bloku nazvaném Právní podmínky nakládání s bioodpady se účastníci seznámí se zákonem o odpadech, o hnojivech a financování zařízení na zpracování bioodpadu z programu OPŽP. Blok „Ochrana půdy a nástroje snižování kontaminace půdy“ seznámí se stávající a připravovanou legislativou a s požadavky na kvalitu a využití výstupu zpracování bioodpadu nebo biomasy a jejich aplikace do půdy (kompost, digestát, popílek, sediment, čistírenské kaly), stejně jako podmínkami pro vyloučení nebezpečnosti odpadu.

Blok „Revitalizace a údržba krajiny“ se bude zabývat uplatněním výstupů zpracování bioodpadu, tj. fyzikálními vlastnostmi půdy a kompostu a vhodnými technickými prostředky pro uplatnění výstupů biologicky zpracovaných odpadů při revitalizaci krajiny.

Přednášky v bloku „Toky a logistika bioodpadu v regionu“ se věnují analýze životního cyklu – environmentální přijatelné výrobě a odstranitelnosti průmyslových produktů z hlediska cest k co největší recyklaci a otázkám biodegradability. Poslední šestý blok „Energetické a materiálové zpracování bioodpadu – správná praxe (BAT techniky a technologie)“ pojedná o správné volbě technologie a o tom, jaké parametry musí splňovat zařízení pro zpracování bioodpadu při dodržení podmínek ochrany životního prostředí.

KULATÝ STŮL

V pátek 11. 9. se sejdou odborníci kolem kulatého stolu, kde se budou řešit otázky koncepce a podpory rozvoje technologií zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Na praktických příkladech z regionu ČR a Rakouska se bude diskutovat, dokdy je ještě ekonomické třídit odpad, jak nastavit kombinace technologií pro systémy zpracování bioodpadu, či příklady uplatňování nové legislativy o bioodpadech v praxi (domovní a komunitní kompostování, malá zařízení).

Podrobné informace a přihlášku naleznete na webových stránkách pořádající Agentury ZERA www.zeraagency.eu

– jhm –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *