Jak na krizi? Tříděním?

Podle poradce ministra životního prostředí Daniela Vondrouše není situace na trhu druhotných surovin tak katastrofální. Na konferenci v Plzni dokonce naznačil možnost spekulace ze strany zpracovatelů, kteří se začali "chovat jinak", jakmile zaznamenali možné změny přístupu ze strany...

Podle poradce ministra životního prostředí Daniela Vondrouše není situace na trhu druhotných surovin tak katastrofální. Na konferenci v Plzni dokonce naznačil možnost spekulace ze strany zpracovatelů, kteří se začali „chovat jinak“, jakmile zaznamenali možné změny přístupu ze strany Ministerstva životního prostředí.

Pro náš trh podle Daniela Vondrouše v současnosti hraje dobře fungující systém třídění, který produkuje poměrně kvalitní suroviny: „O dobře vytříděné suroviny je stále zájem,“ říká a upozorňuje, že jde o naši konkurenční výhodu v době krize.

Tato skutečnost je podle něj pro MŽP signálem pro uvažování o zavedení zálohového systému, protože ten produkuje velmi kvalitní odpady.

Jak řešit otázky trhu druhotných surovin do budoucna? V nové evropské rámcové směrnici je požadavek do roku 2020 zvýšit recyklaci papíru, plastů a skla na 50 %. Český Plán odpadového hospodářství nařizuje materiálové využití všech komunálních odpadů (tedy nejen papíru, plastů a skla) už v roce 2010. „Teď už víme, že tento cíl není splnitelný, bude třeba ho posunout,“ připustil Daniel Vondrouš. V novele obalového zákona by se také měl zvýšit příspěvek obalového průmyslu.

Zpracovatele odpadů, kterým se ve skladech hromadí balíky vytříděných surovin, upozornil, že separované složky komunálního odpadu se nesmějí ukládat na skládku. Zakazuje to zákon o odpadech. Nikdo však nezakazuje tyto materiály energeticky využít. „Vždy však musí být splněna kvóta materiálového využití pro příslušnou složku. Přebytek je pak možno bez problému využít energeticky,“ uzavřel Daniel Vondrouš.

-kce-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *