Jak na kritické suroviny

Dokument Politika druhotných surovin ČR, který připravuje MPO, se věnuje i otázce surovinové bezpečnosti.

Debatu o ní otevřela Mgr. Miloslava Tomiková (MPO) na česko-slovenském symposiu Odpadové fórum 2011 v Koutech nad Desnou. Mezi kritické suroviny (oficiální termín EU) náleží mimo jiné prvky vzácných zemin (lanthanoidy), které se produkují především v Číně. V médiích nedávno proběhly zprávy o jejich nedostatku na trhu a růstu cen. „Zdrojem lanthanoidů i dalších cenných surovin jsou vyřazená elektrická a elektronická zařízení, a to je výzva pro výzkumnou i průmyslovou sféru,“ uvedla Mgr. Tomiková.


O kritických surovinách hovořil také Ing. V. Gruber, CSc., z Ústavu chemických procesů AV ČR. V rámci výzkumného projektu zde vyvinuli postup, jak z odpadních luminoforů z elektrických zařízení (klasické televizní obrazovky, monitory, úsporné zářivky a výbojky) získávat některé z těchto cenných látek, konkrétně oxid yttritý a oxid europitý. Postup je chráněn evropským patentem, na jehož základě ve společnosti Safina Vestec, a. s., zkonstruovali linku pro recyklaci odpadů s obsahem lanthanoidů. Výhledově se počítá s jejím využitím i pro přepracování permanentních magnetů nebo metalhydridových baterií.

Tematicky bylo nejvíce přednášek zaměřeno na výsledky výzkumů souvisejících s energetickým využitím odpadů, a to jak termickou, tak biologickou cestou. V tom druhém případě je nejčastějším produktem bioplyn, ale může to být i biovodík.

Samostatnou kapitolou pěstování řas s využitím CO2 ze spalin produkovaných spalovnou odpadů. Jedná se o dlouholetý projekt, respektive řadu na sebe navazujících výzkumných projektů, na kterých se podílejí různé výzkumné organizace i podnikatelské subjekty v čele se společností Termizo, a. s., Liberec, která provozuje tamní spalovnu komunálních odpadů. Řasy vypěstované ve fotobioreaktoru vlastní originální konstrukce mohou sloužit jako přídavek ke krmivu pro dobytek, nebo jako surovina pro výrobu biopaliv, bionafty nebo biolihu. Výběr spalin ze spalovny odpadů pro použití pro pěstování řas není náhodný a nemá sloužit k pouhé demonstraci účinnosti čištění spalin v liberecké spalovně. Je to proto, že vyčištěné spaliny ze spalovny jsou dnes mnohem čistší než z jiných spalovacích procesů a vypěstované řasy plně vyhovují pro použití v krmivářství, kosmetice i potravinářství, upozornil při své přednášce zástupce liberecké spalovny Ing. P. Novák.

„Hledání nových zdrojů surovin je výzvou pro výzkumnou i průmyslovou sféru,“ říká Mgr. Miloslava Tomiková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *