Autor
Kategorie:
Praxe

Jak moc známe drahé kovy a jejich využití?

Skoro tři čtvrtiny Čechů by hledalo drahé kovy v televizoru, jen dvě procenta v airbagu v autě. Nachází se přitom v obojím.

Zpracování výzkumu veřejného mínění zaměřeného na obecnou znalost drahých kovů v České republice zadala společnost SAFINA, a. s. Výzkum byl realizován agenturou IPSOS na reprezentativním vzorku 500 obyvatel České republiky. Některé otázky byly jednoduché – tedy s jedinou možnou správnou odpovědí. Ostatní byly tzv. multipal choice, kde bylo možné označit více odpovědí.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že 96 % respondentů považuje za drahý kov zlato a 80 % stříbro. Mezi veřejností tedy panuje široké povědomí o těchto dvou základních drahých kovech. Naopak rhodium, které patří do skupiny platinových, tedy taktéž drahých kovů, vybralo pouze 14 % Čechů. Jako zajímavost lze uvést, že 45 % dotazované mužské populace zařadilo mezi drahé kovy paladium, zatímco tutéž správnou informaci uvedlo pouze 26 % respondentek.

Drahé kovy, převážně zlato, stříbro, platina a paladium se objevují i v mnoha předmětech každodenní potřeby. Jejich výskyt byl nejčastěji správně označen v technologických zařízeních: mobilní telefon (73 %), počítač (70 %), televizor (70 %) nebo automobil (40 %). Naopak 20 % Čechů se mylně domnívá, že drahé kovy jsou obsaženy také v žárovce. Pouze 4 % respondentů odpověděla, že se drahé kovy vyskytují v okenních tabulích, přitom nás před slunečním zářením chrání právě vrstva nanočástic stříbra. Obecně je znalost o obsahu drahých kovů v uvedených předmětech nejlepší u nejmladší části dospělé populace (18-25 let). Ještě nižší povědomí (2 %) panuje u výskytu drahých kovů v záchranných airbazích v autě, kde je paladium využíváno do rozbušek. Naopak skutečnost, že jsou drahé kovy obsaženy v autokatalyzátoru, si správně uvědomuje 56 % respondentů.

Státem, v němž se těží v současné době nejvíce zlata na světě, je Čína. Tuto možnost však vybrala jen 3 % Čechů. Polovina respondentů se mylně domnívala, že hlavním regionem světové těžby zlata je Jihoafrická republika.

Materiál z použitých katalyzátorů, určený k recyklaci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *