Jak hospodařit s dešťovou vodou

Publikaci "Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku - Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování" vydal Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR, s katedrou zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT a Střediskem ekologické...

Publikaci „Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku – Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování“ vydal Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR, s katedrou zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT a Střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy.

Rostoucí zástavba krajiny zvyšuje podíl nepropustných ploch a nepříznivě tak ovlivňuje přirozený koloběh vody. Srážková voda se nemůže vsakovat a rychle odtéká do kanalizace či vodních toků. Urychlené odvádění vody zvyšuje riziko lokálních záplav nebo způsobuje problémy přetížení stokové sítě. Na druhé straně rychlé odvádění dešťových vod má často za následek nedostatečnou obnovu zásob podzemní vody, usychání vegetace a nepříznivé změny mikroklimatu.

Publikace ukazuje způsoby, jak je možné srážkovou vodu v obytné zástavbě do přirozeného koloběhu vody vracet. Představuje možnosti přeměny nepropustných povrchů na propustné a nabízí varianty zasakování.

Brožura je překladem německé publikace, kterou opakovaně vydala ministerstva životního prostředí v Hesensku a Bavorsku. V budoucnosti bude i u nás potřeba upravit legislativu a zvýhodnit takové způsoby nakládání s dešťovou vodou, které motivují zasakování či retenci. Ovšem k šetrnému přístupu k zlepšení hospodaření s vodou v zástavbě by nás měly vést nejen finanční důvody.

Publikace je dostupná zdarma ve Středisku ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, Praha 10-Záběhlice, Práčská 1881, nebo ke stažení na webové stránce www.lesypraha.cz.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *