ISPOP v roce 2013

Ohlašovací období ISPOP od 2. 12. 2012 do 2. 4. 2013 proběhlo úspěšně. Převážná většina uživatelů si již osvojila práci v systému včetně stažení, vyplnění a odeslání formuláře.

Již třetí rok se v ISPOP při opakovaném ohlašování využívají už předvyplněné formuláře. Pro povinné subjekty hlásící agendu ovzduší byla upravena možnost stažení dat z předchozích let, kdy ve formulářích zůstaly pouze tzv. stálé údaje a ohlašovatel pak doplnil údaje proměnné.

Pro uživatele byla letos také připravena technická i odborná pomoc, tu zajišťovala primárně v písemné podobě aplikace EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz). Operátoři CENIA spolupracovali i s odborníky z MŽP a ČHMÚ. Za celé období od 1. 1. do 2. 4. 2013 bylo přijato a vyřízeno přes čtyři tisíce písemných dotazů. Jejich zodpovězení proběhlo v 95 % v den přijetí. Využití aplikace EnviHELP se odrazilo v malé chybovosti, tedy ve snížení počtu nezpracovatelných hlášení.

Obsah webových stránek ISPOP (www.ispop.cz) reflektoval průběh ohlašovacího období a pro uživatele byl základním rozcestníkem k nalezení informací o ohlašovacích povinnostech, způsobech a formě podání hlášení. Na stránkách byly zveřejňovány aktuální informace, manuály a videoprůvodce k vyplnění formulářů, často kladené dotazy a návody na řešení technických problémů.

K podání hlášení prostřednictvím ISPOP využívali ohlašovatelé interaktivní PDF formuláře nebo také komerční software třetích stran. Pro podání hlášení o produkci a nakládání s odpady, které tvořilo téměř 2/3 z celkového počtu všech přijatých hlášení, využilo PDF formulář 56 procent a komerční softwary třetích stran 44 procent ze zhruba 29 000 povinných subjektů.

Je zřejmé, že stávající model ISPOP je v současné době plně funkční a poskytuje uživatelům maximální podporu při plnění ohlašovacích povinností dle platné legislativy.

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje pro každou ohlašovací povinnost nejpozději šest měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti datové stadardy (na základě zákona č. 25/2008 Sb.). Pro ohlašování v roce 2014 byly datové standardy vydány v průběhu léta:

28. 6. 2013 – pro průběžné evidence,

31. 7. 2013 – pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem 31. 1. 2014,

15. 8. 2013 – pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů, obalů a vod s termínem podání 15. 2. 2014.

Nejpozději 30. 9. 2013 budou vydány datové standardy pro ohlašovací povinnosti agend ovzduší, IRZ a ročních zpráv (odpady) s termínem podání do 31. 3. 2014.

Zdroj: CENIA

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI DO ISPOP PODLE ZÁKONA

č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP,

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

č. 254/2001 Sb., o vodách – vyjma § 22, odst. 2 zákona (tzn. přílohy 1-4 vyhl. č. 431/2001 Sb.)

č. 477/2001 Sb., o obalech – vyjma povinných osob, kteří jsou zapojeni do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM)

č. 185/2001 Sb., o odpadech – vyjma přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb., přílohy č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. a přílohy č. 3 vyhlášky 170/2010 Sb.

ISPOP V TOMTO OHLAŠOVACÍM OBDOBÍ

Celkový počet registrovaných subjektů (2010-2013) 48 910
Počet nově registrovaných subjektů v roce 2013 3 279
Celkový počet přijatých dokumentů (2013) 131 684
Celkem validních hlášení (2013) 114 174
Chybovost (2013) 7,3 %
Chybovost (2012) 14 %
Počet autorizačních formulářů (2013) 59 649

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *