IPPC: Metodický dokument

Jak má vypadat zpráva o plnění závazných podmínek provozu pro zařízení IPPC po obsahové a formální stránce, stanovuje příloha č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci (ta zase navazuje na směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích a zákon č....

Jak má vypadat zpráva o plnění závazných podmínek provozu pro zařízení IPPC po obsahové a formální stránce, stanovuje příloha č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci (ta zase navazuje na směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích a zákon č. 69/2013 Sb., který je novelizací zákona č. 76/2002 Sb., o IPPC).

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodický dokument, který zpracovává podněty od provozovatelů, úřadů a kontrolních orgánů. Jeho cílem je sjednotit výkon státní správy a zjednodušit administrativu.

Publikace uvádí, jak podávat zprávy o plnění podmínek IP pro stávající a nové provozovatele, či ty provozovatele, kteří o IP žádají dobrovolně. Druhá část publikace, psaná bohužel poměrně nesrozumitelným úředním jazykem, se zabývá možnou redukcí ohlašovaných údajů (identifikace zařízení a jeho změn, možnost uvedení plnění některých podmínek integrovaného povolení v souhrnu).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *