Interaktivní webový formulář Odpady

Snad každého původce nebo oprávněnou osobu, které vznikla povinnost hlásit odpady, zakotvená v zákoně o odpadech zajímá, jak splnit povinnost co nejrychleji a nejsnadněji.

Stejně jako v minulých letech mohl i tento rok při elektronickém podání hlášení ohlašovatelům pomoci kromě specializovaných programů (např. EVI 8) i interaktivní webový formulář pro přílohu č. 20, nezpoplatněný nástroj od společnosti INISOFT, s. r. o. Ministerstvo životního prostředí dále provozovalo v této technologii interaktivní formulář pro přílohu č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

INTERAKTIVNÍ ON-LINE FORMULÁŘ

Formulář je určen zejména malým původcům s několika odpady a jednoduchou průběžnou evidencí, kteří nepotřebují využít pokročilejších funkcí programu EVI 8. Službu využilo k začátku března 2013 na 9000 ohlašovatelů. Každý z návštěvníků strávil na těchto stránkách v průměru 18 minut. Během nich rychle prošel čtyři kroky k úspěšnému ohlášení.

Formulář byl funkčně navržen tak, aby uživatele jednoduše vedl k cíli a k vyplňování stačil pouze webový prohlížeč. Komu více vyhovuje práce s klávesnicí, ten aby zvládl vyplnit formulář bez použití myši. Samozřejmostí byla podrobná obrázková nápověda v každém kroku i kontextová nápověda přímo na formuláři. A jaké konkrétní kroky vedly k rychlému ohlášení?

1 – Ohlašovatel nejprve zvolí ORP, na které bude hlášení zasíláno.

2 – Ohlašovatel vyplní IČ. Z něj jsou automaticky dotaženy údaje o sídle z registru ekonomických subjektů (s daty k 31. 12. 2012). Novou kontrolu ISPOP na povinnou správnost těchto údajů tak uživatelé webového formuláře ani nepoznali. V případě hlášení za sídlo (jeden provoz, kód provozovny 0) se automaticky vyplní i údaje do kolonky provozovny (pokud hlásíte za provozovnu, jednoduše se doplní údaj názvu a adresy).

3 – Je-li vše vyplněno správně, lze přejít k vyplňování listu č. 2, kde v závislosti na počtu dávek odpadů probíhá většina práce ve formuláři. Chce-li si uživatel rozdělit práci do více dnů, stačí si zapamatovat či nechat zaslat na e-mail identifikátor, s jehož pomocí může další den navázat (rozpracované hlášení může být v 4. kroku uloženo až do 31. 5.). V případě, že je třeba vyplnit List č. 3 – Údaje o složení kalu (katalogové číslo odpadu 19 08 05), aplikace si tyto údaje automaticky vyžádá.

4 – Je-li vše v pořádku zadáno, a tedy kontrola správnosti dat včetně ABC bilance, partnerů atp. proběhla, lze se přesunout k finálnímu kroku, ve kterém má uživatel řadu nástrojů pro práci s vytvořeným hlášením. Samozřejmě lze hlášení odeslat přímo do datové schránky nebo prostřednictvím webové služby do ISPOP, validovat online vůči ISPOP před odesláním, vytisknout, uložit na svůj počítač (např. lze naimportovat do programu EVI 8, podepsat elektronickým podpisem přes jednoduchý freeware XML podpis anebo kdykoliv vizualizovat takto lokálně archivované hlášení ve freewarové „Čtečce hlášení“, která umí zobrazit hlášení ve formátech z let 2009-2013 a vizuálně je tak meziročně porovnávat).

Po celou dobu, kdy uživatelé vygenerovali téměř tři čtvrtě milionu požadavků na server, nedošlo k omezení dostupnosti služby. Odezvy se i ve špičce pohybovaly v řádu milisekund.

Webové technologie mají budoucnost. A kdo to nezkusil v letošním roce, jistě v blízké budoucnosti ocení i možnost snadného ohlašování z tabletů a jiných přenosných zařízení, a to bez nutnosti instalace.

Ing. Jitka Hübnerová

INISOFT, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *