Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Inovace v renovaci potrubí

Společnost 3M Česko přináší na trh unikátní ochranný povlak pro renovaci vodovodního potrubí 3MTM ScotchkoteTM 2400, díky němuž může být opravovaný úsek vrácen do provozu už za 90 minut od provedení aplikace, a to bez vysokých finančních nákladů a dopadů na okolí. Výrobek je navíc šetrně aplikován bezvýkopovou technologií odstředivého nástřiku.

Jak uvádí Americká společnost civilních inženýrů (ASCE), rozdíl mezi potřebou modernizace infrastruktury používané k distribuci pitné vody a plánovanými projekty dosáhl už hodnoty stovek miliard dolarů. Potřeba nových a efektivních metod, jimiž by bylo možné přesně zkontrolovat, vyhodnocovat, udržovat a opravovat tuto infrastrukturu, je zásadní pro zdraví a prosperitu každého místa na zemi.

Řada výrobků 3MTM ScotchkoteTM má více než 50 let zkušeností s ochranou této kritické infrastruktury v celém světě. »Náš nejnovější výrobek, ochranný povlak pro renovaci potrubí 3MTM ScotchkoteTM 2400 byl speciálně vyvinut pro renovaci vodovodních řadů. Jeho unikátní vlastnosti, v kombinaci s bezvýkopovou technologií odstředivého nástřiku, mohou starému potrubí poskytnout vlastnosti nového potrubí, a to bez vysokých nákladů a dopadů na okolí, obvykle spojených s úplnou výměnou potrubí, dlouhodobým odkloněním běžné povrchové dopravy a složitými dodávkami náhradního zdroje vody. Navíc při aplikaci neucpává přípojky!« říká Vladimír Sitta ze 3M Česko, spol. s r.o.


Bezvýkopová aplikační technologie odstředivého nástřiku šetří náklady. Správci infrastruktury mohou ušetřit až 90 % nákladů na výkopové a zásypové práce a na obnovu povrchu vozovek ve srovnání s postupy, při nichž se nahrazuje celé potrubí. Použité aplikační zařízení obvykle umožňuje, aby jeden jízdní pruh zůstal otevřený během celé aplikace. I projekty renovace jsou rozděleny do jednotlivých úseků, takže v jednom okamžiku je přerušením dodávky vody postižen minimální počet zákazníků a jen na velmi krátkou dobu. Nakonec se aplikací ochranného povlaku prakticky obnoví původní vnitřní průměr potrubí, což zvýší průtok a následně i preventivně zabraňuje opětovnému usazování vodního kamene a tvorbě inkrustů.

3MTM ScotchkoteTM 2400 řeší jak »hygienický« nástřik (1,2 mm), tak plně strukturální samonosnou »trubku v trubce«, která vznikne nástřikem o tloušťce 3,5-8,5 mm dle profilu. Výrobek ScotchkoteTM 2400 lze aplikovat na potrubí z tvárné litiny, šedé litiny, oceli a potrubí vymazané cementovou maltou, a to zatím v průměrech od 100 až 610 mm. Díky polyuretanovému složení materiál ztuhne za 10 minut a plného vytvrzení dosáhne již za 60 minut od aplikace. Opravovaný úsek tak může být vrácen do provozu ve stejný den! Nástřik neobsahuje žádné těkavé organické látky ani rozpouštědla a splňuje hygienické požadavky na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.

3MTM ScotchkoteTM 2400 je certifikovaný Státním zdravotním ústavem ČR pro styk s pitnou vodou dle požadavků zákona číslo 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ číslo 409/2005 Sb. »Tuto sezonu se těšíme spolu s investory na první projekty nejen v Praze a ve středních Čechách. Našimi aplikačními partnery a zhotoviteli jsou společnosti Zepris s. r. o. a Čermák & Hrachovec a. s.,« uzavírá Vladimír Sitta.

Stárnoucí vodárenská infrastruktura v České republice trpí korozí a usazováním vodního kamene, tedy jevy, které souvisejí s kontaktem kovu a vody (viz obrázek vlevo). Tyto problémy způsobují ztráty vzácné vody i zvýšené provozní náklady – a nebude-li řešeny, mohou případně způsobit i havárii. Prostředek pro renovaci potrubí 3MTM ScotchkoteTM 2400 vytváří těsně padnoucí a hladký ochranný povlak, který maximalizuje vnitřní průměr potrubí, a zvyšuje tak průtok a efektivitu přenosu, přičemž současně vyztužuje potrubí s vnitřními trhlinami, prohlubněmi a místy zasaženými důlkovou korozí (viz obrázek vpravo). Ochranný povlak může prodloužit životnost stávající infrastruktury tím, že zabrání vnitřní korozi a poskytne ochranu proti usazování vodního kamene.

FOTO: 3M Česko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *