I tak lze šetřit životní prostředí

Obec Hrušovany u Brna (3237 obyvatel) už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče - mimo jiné televizory a monitory. Loni obyvatelé Hrušovan odevzdali k recyklaci 195 televizorů a 110 monitorů. Tím uspořili 46 kWh elektřiny, desítky tun uhlí, 899 litrů ropy, 228 543 litrů...

Obec Hrušovany u Brna (3237 obyvatel) už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televizory a monitory. Loni obyvatelé Hrušovan odevzdali k recyklaci 195 televizorů a 110 monitorů. Tím uspořili 46 kWh elektřiny, desítky tun uhlí, 899 litrů ropy, 228 543 litrů vody a 2052 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 13 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 46 tun.


Poklady pro přesné vyčíslení, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody obec díky tomu ušetřila, poskytla studie společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení (více o environmentálním účtu pro obce, jak jej letos na jaře zaslala obcím společnost ASEKOL, je na str. 26 – pozn. red.).

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.

Z propočtů vyplynulo, že zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok svého provozu v průměru dvě tuny skleníkových plynů a jedna běžná čtyřčlenná domácnost ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.

Přestože studie byla zaměřena pouze na televizory a monitory, přínos pro životní prostředí má i recyklace všech ostatních druhů vysloužilých elektrospotřebičů. Zpětný odběr elektrozařízení je prostě pro životní prostředí přínosný.

 

MIROSLAV ROŽNOVSKÝ
starosta Hrušovan u Brna

Sběrný dvůr v Hrušovanech u Brna.

FOTO: JOSEF VALOUŠEK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *