Hutě musí investovat miliardy

V průběhu posledních dvaceti let hutní průmysl investoval do modernizace a ekologizace celkem 94 miliard korun a snížil své emise o více než tři čtvrtiny. Do roku 2016 musí nyní zavést další ekologická opatření v hodnotě 35 miliard korun. Zejména budou muset reagovat na na nové limity EU, které...

V průběhu posledních dvaceti let hutní průmysl investoval do modernizace a ekologizace celkem 94 miliard korun a snížil své emise o více než tři čtvrtiny. Do roku 2016 musí nyní zavést další ekologická opatření v hodnotě 35 miliard korun. Zejména budou muset reagovat na na nové limity EU, které vychází z tzv. nejlepších dostupných technik (BAT, Best Available Techniques). Provozovatelé hutí si stěžují na velmi přísné emisní limity, které jsou výrazně nižší než emisní limity u hutních provozů v zahraničí.


„Naplnit nové požadavky EU bude časově a finančně velmi náročné. Přizpůsobení si vyžádá celkem minimálně 35 miliard korun a převážná část prostředků by měla být vynaložena již do roku 2016,“ vysvětluje nároky přijetí evropské legislativy Ing. Vladimír Toman z oborového sdružení Hutnictví železa, a. s. „Plnění požadavků a dopad na životní prostředí jsou však dvě odlišné věci. Přínos další ekologizace českého průmyslu významně ovlivní vývoj emisí na polské straně průmyslového regionu. Pro ovzduší neplatí státní hranice, a to zvlášť v moravskoslezské pánvi,“ doplňuje Toman.

Hutní podniky mají teprve letos možnost získat evropské dotace, a to pouze v případě, že se jedná o čistě ekologickou investici, která přispěje ke snížení emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Zároveň však musí investice snížit emise více, než udává evropská legislativa, která je dána tzv. nejlepší dostupnou technikou, nebo investice sníží emise, pro které ani neexistuje regulace ze strany EU.

Podle zástupců oboru je český hutní průmysl ekologizován nadprůměrně dobře a další snižování emisí je náročné technologicky i finančně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *