Graf měsíce

VÝVOJ POČTU KOMPOSTÁREN V ČR Návrat organické hmoty do půdy je základním předpokladem zpomalení eroze půdy a zlepšení vodních poměrů v krajině. V plánovacím období 2007-2013 došlo k výraznému rozšíření odděleného sběru bioodpadu z finančních prostředků OPŽP a grantových schémat krajů. Uvedly to ve...

VÝVOJ POČTU KOMPOSTÁREN V ČR

Návrat organické hmoty do půdy je základním předpokladem zpomalení eroze půdy a zlepšení vodních poměrů v krajině. V plánovacím období 2007-2013 došlo k výraznému rozšíření odděleného sběru bioodpadu z finančních prostředků OPŽP a grantových schémat krajů. Uvedly to ve své prezentaci na konferenci Biologicky rozložitelné odpady Ing. Květuše Hejátková a Ing. Lucie Valentová, PhD, z pořádající Zemědělské a ekologické regionální agentury ZERA. Celková kapacita kompostáren v ČR přesahuje 2 mil. tun za rok. Teoreticky by produkce kompostů měla být dostatečná pro zajištění návratu organické hmoty do půdy. Realizace se však stále nedaří. O tématu budeme hovořit v příštím čísle časopisu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *