Graf měsíce

VELIKOST DOTACÍ EU PODLE KRAJŮ Prioritní osa 4 je druhou největší osou Operačního programu životní prostředí - je na ni alokováno zhruba 20 mld. Kč. Z toho jdou dvě třetiny na oblast podpory 4.1 (Zkvalitnění nakládaní s odpady). Na základě dosud deseti vyhlášených výzev bylo v oblasti podpory 4.1...

VELIKOST DOTACÍ EU PODLE KRAJŮ

Prioritní osa 4 je druhou největší osou Operačního programu životní prostředí – je na ni alokováno zhruba 20 mld. Kč. Z toho jdou dvě třetiny na oblast podpory 4.1 (Zkvalitnění nakládaní s odpady).

Na základě dosud deseti vyhlášených výzev bylo v oblasti podpory 4.1 ke dni 22. 5. 2013 schváleno 1429 projektů. Tyto projekty by měly být podpořeny dotací z Fondu soudržnosti ve výši přes 10 mld. Kč. Graf ukazuje úspěšnost jednotlivých krajů při získávání podpory z osy 4.1. OPŽP (v mil. Kč).

Zdroj: SFŽP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *