Graf měsíce

VÝVOJ VÝSTAVBY BIOPLYNOVÝCH STANIC Zemědělské bioplynové stanice zpracovávají materiály rostlinného charakteru a statkových hnojiv, resp. podestýlky. Není v nich možné zpracovávat odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ani vedlejší živočišné produkty (VŽP). BPS na čistírnách odpadních vod...

VÝVOJ VÝSTAVBY BIOPLYNOVÝCH STANIC

Zemědělské bioplynové stanice zpracovávají materiály rostlinného charakteru a statkových hnojiv, resp. podestýlky. Není v nich možné zpracovávat odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ani vedlejší živočišné produkty (VŽP).

BPS na čistírnách odpadních vod zpracovávají pouze kaly z čištění a jsou nedílnou součástí technologie ČOV. Ostatní bioplynové stanice mohou zpracovávat bioodpady. Zpracovávají-li VŽP, spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 a musí plnit podmínky v něm stanovené, jako je např. hygienizace suroviny/odpadů.

Zdroj: Česká bioplynová asociace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *