Graf měsíce

EMISE METANU ZPŮSOBENÉ ČLOVĚKEM Plynný metan je jednou z hlavních sloučenin, které se podílejí na vzniku skleníkového efektu a globálním oteplování. Do ovzduší se uvolňuje z přírodních zdrojů - nejvíc ho vzniká v mokřadech a bažinách, kde je produktem anaerobního rozkladu organických látek. Menšími...

EMISE METANU ZPŮSOBENÉ ČLOVĚKEM

Plynný metan je jednou z hlavních sloučenin, které se podílejí na vzniku skleníkového efektu a globálním oteplování. Do ovzduší se uvolňuje z přírodních zdrojů – nejvíc ho vzniká v mokřadech a bažinách, kde je produktem anaerobního rozkladu organických látek. Menšími zdroji jsou oceány, ukládání sedimentů, vulkány a požáry a kupodivu i termitiště. Značný podíl však pochází z lidských zdrojů – odhaduje se, že celosvětově to je kolem 60 % emisí metanu. Přírodní procesy v půdě a chemické reakce v atmosféře ho postupně odstraňují. Ačkoliv v atmosféře „přežívá“ jen kolem 12 let, což je mnohem méně než u oxidu uhličitého, dopad metanu na skleníkový efekt je zhruba dvacetkrát větší než u CO2. V grafu jsou uvedeny emise metanu z lidských zdrojů v USA.

Zdroj: US EPA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *