Graf měsíce

Náklady na hospodaření s odpady v obcích Hodnocení celkových nákladů obcí na odpadové hospodářství je obtížné. Je to způsobeno neznalostí obcí o složení nákladových položek, nedostatečně členěným účetnictvím nebo nevhodně uzavřenou smlouvou se svozovou firmou (paušální platby). Vývoj některých...

Náklady na hospodaření s odpady v obcích

Hodnocení celkových nákladů obcí na odpadové hospodářství je obtížné. Je to způsobeno neznalostí obcí o složení nákladových položek, nedostatečně členěným účetnictvím nebo nevhodně uzavřenou smlouvou se svozovou firmou (paušální platby). Vývoj některých vybraných ukazatelů je uveden v grafu. Kromě toho se sledují další položky, které představují základní prvky odpadového hospodářství v obcích, jako je objemný odpad, odvoz odpadů z košů, sběr nebezpečného odpadu, likvidace černých skládek či náklady na administrativu odpadového hospodářství.

Graf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *