Graf měsíce

Spalovna komunálních odpadů Termizo, a. s., v Liberci usiluje již několik let o maximální materiálové využití odpadních produktů ze spalování komunálního odpadu. Popeloviny jsou po úpravách (loužení) používány jako certifikovaný stavební výrobek. Podle údajů spalovny nesplňují I. třídu výluhu...

Spalovna komunálních odpadů Termizo, a. s., v Liberci usiluje již několik let o maximální materiálové využití odpadních produktů ze spalování komunálního odpadu. Popeloviny jsou po úpravách (loužení) používány jako certifikovaný stavební výrobek. Podle údajů spalovny nesplňují I. třídu výluhu výrobky pouze pro rozpuštěné látky (sírany, chloridy atd.) – splněny jsou limity pro organické látky. Obsah PCDD/F je po úpravě nižší 150krát, obsah POP’s až 10tisíckrát.

Zdroj: Termizo, a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *