Graf měsíce

V Souhrnné zprávě o Integrovaném registru znečišťování za roky 2004-2008 jsou uvedeny také přenosy v odpadech. Náš graf zaznamenává dvanáct sloučenin z celkového počtu 56 ohlašovaných, u nichž došlo k výrazné změně trendu. U čtyř z nich - EDC, benzenu, fluoridů a mědi - pak autoři publikace...

V Souhrnné zprávě o Integrovaném registru znečišťování za roky 2004-2008 jsou uvedeny také přenosy v odpadech. Náš graf zaznamenává dvanáct sloučenin z celkového počtu 56 ohlašovaných, u nichž došlo k výrazné změně trendu. U čtyř z nich – EDC, benzenu, fluoridů a mědi – pak autoři publikace zhodnotili tento trend jako strmý pokles nebo vzrůst hodnot v časové řadě.

V grafech nebylo možno zaznamenat kvůli minimálně produkovanému množství devět látek, z nichž nejvýraznější jsou naftalen (produkce 1,8 tun v roce 2004 a 0,3 tuny v roce 2008), trichloethylen (2004 – 8,5 tun, 2008 – 2,8 tun) a PCDD+PCDF, dioxiny a furany jako TEQ (0,0091 kg v roce 2004 a 0,0154 kg v roce 2008) a EDC (3,9 tun – 2004, 12,4 tun – 2008).

Graf měsíce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *