Graf měsíce

Závěrečná zpráva projektu EU ExternE (Ekonomická analýza různých možností výroby elektrické energie) přinesla porovnání střední hodnoty zdravotního rizika spojeného s využíváním různých energetických zdrojů v EU vyjádřená počtem úmrtí na TWh. Jak upozorňují autoři studie jde o metodu, která by měla...

Závěrečná zpráva projektu EU ExternE (Ekonomická analýza různých možností výroby elektrické energie) přinesla porovnání střední hodnoty zdravotního rizika spojeného s využíváním různých energetických zdrojů v EU vyjádřená počtem úmrtí na TWh. Jak upozorňují autoři studie jde o metodu, která by měla být používána opatrně. Při vyhodnocování se berou v úvahu velké i malé zdroje a oblasti s různou hustotou populace. Nicméně uvedené hodnoty mohou být zajímavou ilustrací pro porovnání různých typů výroby energie.


Z grafu je zřejmé, že uhlí, lignit a ropa mají znatelně vyšší dopady na zdraví, než ostatní formy energie. Tento rozdíl se ještě zvyšuje, bereme-li v úvahu skleníkový efekt, upozorňují autoři.

Mezi fosilními zdroji má znatelně nižší vliv na životní prostředí přírodní plyn. Vlivy na zdraví při využívání vodní, větrné a jaderné energie jsou tak malé, že s ohledem na přesnost výpočtů by mohly být prezentovány jako nulové.

Zdroj: manhaz.cyf.gov.pl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *