Fotovoltaika v zákoně o obnovitelných zdrojích

Financování nakládání s elektroodpadem z fotovoltaických panelů je v zákoně odděleno od ostatních OEEZ. U fotovoltaických panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 zodpovídá za financování výrobce za podobných podmínek jako u ostatních elektroodpadů. U fotovoltaických panelů uvedených na trh před...

Financování nakládání s elektroodpadem z fotovoltaických panelů je v zákoně odděleno od ostatních OEEZ. U fotovoltaických panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 zodpovídá za financování výrobce za podobných podmínek jako u ostatních elektroodpadů.

U fotovoltaických panelů uvedených na trh před uvedeným datem zodpovídá za financování provozovatel fotovoltaické elektrárny, přičemž musí tuto povinnost převést na jinou právnickou osobu, s níž musí uzavřít smlouvu do 30. června 2013. Financování musí zajistit prostřednictvím příspěvků, poskytovaných minimálně s roční periodicitou, počínaje od 1. ledna 2014 tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019. Podle časopisu Alternativní energie jsou náklady na recyklaci pouze hrubě odhadovány, protože speciální recyklační zařízení se u nás mohou rozjet až kolem roku 2030, kdy bude dostatek vysloužilých fotovoltaických panelů.


Recyklace fotovoltaiky bude u nás aktuální až po roce 2030.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *