Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Fond ASEKOL v pátém roce

Fond ASEKOL letos podpoří 45 projektů v celkové výši dotace dvou milionů korun. O příspěvek se ucházelo celkem 73 obcí, nevládních neziskových organizací, provozovatelů sběrných dvorů, ale například i Karlova univerzita nebo Akademie věd České republiky. Samotná realizace všech vybraných projektů by měla být dokončena do konce roku.

Pátý ročník grantového řízení Fondu ASEKOL nabídl zájemcům o dotaci čtyři již tradiční programy; Rekonstrukce, Intenzita, Osvěta a po roční přestávce také tematický okruh Výzkum. Ten se v letošním roce zaměřuje na často diskutované téma získávání tzv. prvků vzácných zemin (lanthanoidů) z recyklovaných elektrospotřebičů, nikoliv z primárních zdrojů. Nejvíce žádostí bylo podáno jako každý rok do programu Rekonstrukce, v kategorii Výzkum se přihlásily dva subjekty.

»Nejčastěji se na nás obracely obce nebo firmy se žádostí o zabezpečení sběrných dvorů nebo úpravy a rozšíření kontejnerových stání pro tříděný odpad,« připomíná Mgr. Pavel Drahovzal, který v Radě Fondu ASEKOL zastupuje Svaz měst a obcí ČR a je jejím předsedou. »Jsme však velmi rádi, že také program Výzkum si našel své zájemce. Projekty, které se v něm ucházely o dotaci, považujeme za velmi kvalitní a přínosné. Proto jsme je vybrali oba přihlášené a těšíme se na jejich výsledky,« dodává předseda rady fondu. Nejvyšší příspěvek 0,1 mil. Kč obdržel projekt rekonstrukce kontejnerových stání v Plzni a stejnou částku právě projekty Přírodovědecké fakulty UK v Praze a Ústavu chemických procesů AV ČR z programu Výzkum.

Přihlášené projekty opět hodnotila devítičlenná Rada Fondu ASEKOL, kterou tvoří zástupci výrobců, Svazu měst a obcí a Sdružení veřejně prospěšných služeb. Stejně jako celá činnost neziskové společnosti ASEKOL, také Fond ASEKOL je financován klienty systému – výrobci a dovozci elektrozařízení. Člen rady fondu Ing. Vladimír Doležal ze společnosti SONY Czech, s. r. o., k tomu říká: »Fond ASEKOL se zrodil z naší priority podporovat partnery, kteří se podílejí na plnění našich zákonných povinností a tím pomáhají chránit životní prostředí. Po pěti letech existence fondu můžeme zodpovědně říci, že se podařilo přispět ke vzniku a realizaci mnoha důležitých a prospěšných projektů, které v nyní plní svůj cíl.«

Fond ASEKOL založený neziskovou společností ASEKOL dosud podpořil 194 projektů, přičemž jeho celkový příspěvek se vyšplhal na téměř 13 milionů korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *