Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Fond ASEKOL také letos podpoří desítky projektů

Již 6. ročník grantového řízení Fondu ASEKOL letos naváže na téměř 200 projektů, mezi něž v minulosti rozdělil bezmála 13 mil. Kč, a vyplatí desítky dalších dotací. O podporu pro projekty na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu se mohou ucházet obce, kraje, nevládní neziskové organizace, výzkumné a akademické týmy či provozovatelé sběrných dvorů.

O dotaci lze požádat během února a března 2013 na adrese sídla společnosti ASEKOL. Přihlášky se podávají pomocí formuláře Přihláška do grantového řízení, který je k dispozici spolu s doplňujícími informacemi na www.asekol.cz v sekci Fond ASEKOL. V dubnu se přihlášky vyhodnotí, podpořené projekty budou známy v květnu. Od června pak bude možné uzavírat konkrétní darovací smlouvy.

Zřizovatel fondu – nezisková organizace ASEKOL, očekává, že podpořené projekty budou uskutečněny ještě letos. »Při vyplňování přihlášky doporučujeme dbát především na dodržení formálních náležitostí a základních parametrů, jako je např. minimální podíl spolufinancování ze strany žadatele,« upozorňuje Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Už tradičně se budou granty rozdělovat v programech Intenzita, Rekonstrukce a Osvěta. Je vypsán i program Výzkum, který byl loni po roční přestávce opět obnoven. »V uplynulém roce jsme v něm zaznamenali dva velmi kvalitní projekty. Očekáváme proto, že i letos se objeví zájemci, kteří přijdou se zajímavými výzkumy, jež budeme moci podpořit,« říká Hana Ansorgová.

Za pět let svého působení Fond ASEKOL podpořil 194 projektů, mezi něž rozdělil téměř 13 mil. Kč. Vyhodnocování projektů má každoročně na starosti devítičlenná rada Fondu ASEKOL, jež se skládá ze zástupců Svazu měst a obcí, Sdružení veřejně prospěšných služeb a výrobců. Stejně jako celý chod kolektivního systému ASEKOL, i Fond ASEKOL je financován klienty systému – výrobci a dovozci elektrozařízení.

»Fond ASEKOL vznikl s cílem přispět k ochraně životního prostředí podporou subjektů, které se o ni dlouhodobě snaží. Zpětně lze říci, že i díky fondu byla realizována řada prospěšných, inovativních a důležitých projektů, jež pomáhají zejména v malých obcích s kvalitou sběru a třídění odpadů,« uzavírá Hana Ansorgová.

Programy Fondu ASEKOL vypsané v letošním roce

Intenzita – cílem je vytvořit nebo zvýšit počet sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšit jejich dostupnost.

Rekonstrukce – je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení.

Osvěta – je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.

Výzkum – je zaměřen na podporu výzkumných projektů v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.

Více informací je na: www.asekol.cz v sekci Fond ASEKOL.

ZDROJ. ASEKOL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *