Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Fond ASEKOL podpoří více než 30 projektů

Třetí ročník grantového řízení Fondu ASEKOL opět přiznal dotace veřejně prospěšným projektům na na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Pomoc přesahující 2,2 mil. Kč získá 31 subjektů. Více než polovina projektů spadá do žadateli dlouhodobě nejoblíbenějšího Programu Rekonstrukce.

O udělení dotací rozhodla v květnu osmičlenná Rada Fondu ASEKOL. Její členové posuzovali 47 přihlášených projektů, z nichž se rozhodli podpořit dvě třetiny. V letošním řízení tedy žadatelé zaznamenali vůbec nejvyšší úspěšnost.

Jednoznačně nejčastější požadavek se týkal zabezpečení sběrného dvora, a to zejména prostřednictvím kamerového systému. »Zdá se, že mnohé sběrné dvory již vyřešily zpevnění ploch, kontejnerová stání či oplocení. Nyní se jejich provozovatelé začínají stále více soustřeďovat na instalaci kamerových systémů, které ve sběrných dvorech pomáhají zvýšit prevenci krádeží a vandalismu,« uvedl Mgr. Jan Vrba, jednatel kolektivního systému ASEKOL.

Velmi žádaný byl také E-domek, tedy speciální přístřešek sloužící k ochraně vysloužilých elektrozařízení shromažďovaných na sběrných dvorech před nepříznivým počasím a krádežemi. E-domek byl letos poprvé přímo zařazen do nabídky grantového řízení.

Z typologie nabídky uchazeči o grant tradičně volili zejména Program Rekonstrukce (28 žádostí). Zájem však byl i o Programy Intenzita (9) a Osvěta (8). Dva žadatelé se rozhodli podat přihlášku do Programu Výzkum. Na projekt z tohoto programu směřuje vůbec nejvyšší letos udělená podpora – 0,285 mil. Kč, a to na projekt Stanovení environmentálních efektů činnosti společnosti ASEKOL na vybraných druzích elektrozařízení metodou LCA. Projekt byl podpořen už loni. Rovných 0,2 mil. Kč na rekonstrukci kontejnerovaných stání pro separovaný odpad získá i Městský obvod Plzeň 1. Další projekty byly podpořeny částkou od 15 tisíc do 150 tisíc korun.

Finančně podpořené projekty pro rok 2010

FOND ASEKOL ÚSPĚŠNĚ FUNGUJE UŽ TŘETÍM ROKEM

Neziskový kolektivní systém ASEKOL, který se zabývá organizací sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení, ve snaze podpořit města, obce a další provozovatele sběrných dvorů založil v únoru 2008 Fond ASEKOL. Jeho cílem je finanční či materiální podpora neziskových a veřejně prospěšných projektů, týkajících se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení a také zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru elektroodpadu. Podpora může být poskytnuta formou daru nebo formou dlouhodobého pronájmu. Žadateli o příspěvek na svůj projekt se mohou kromě obcí a provozovatelů sběrných dvorů stát i svazky obcí, kraje a rovněž nevládní neziskové organizace. Grant však za určitých podmínek může získat téměř každý, kdo není spjat s činností Fondu ASEKOL a rozhodováním o udělení příspěvků. O rozdělení prostředků z Fondu ASEKOL rozhoduje jeho osmičlenná rada složená ze zástupců společnosti ASEKOL, Svazu měst a obcí ČR, výrobců, profesních sdružení a médií. Jejím předsedou je Mgr. Pavel Drahovzal z kanceláře SMO ČR. Pravidelně se vyhlašuje jarní kolo grantového řízení. Pokud by v něm z různých důvodů nebyly vyčerpány finanční prostředky fondu pro kalendářní rok, na řadu přijde i doplňkové podzimní kolo. Roční rozpočet Fondu ASEKOL je několik milionů korun v závislosti na rozhodnutí dozorčí rady kolektivního systému ASEKOL.

Za tři roky fungování Fond ASEKOL podpořil už 103 projektů v celkové hodnotě přesahující 9 mil. Kč. K témuž více na www.asekol.cz.

ZDROJ: KS ASEKOL

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *