Autor
Kategorie:
Praxe

Firmy renovující vysloužilá svítidla balancují na hraně zákona

Repasování průmyslových svítidel nabírá na popularitě. Kvůli nedostatečné legislativě ale takové podnikání může porušovat zákon. Ekologickou renovaci lze zdarma "legalizovat" prostřednictvím spolupráce se společností EKOLAMP.

Opětovné využití vysloužilých průmyslových svítidel, která specializované firmy odeberou, šetrně rozmontují a zrenovují, je nejekologičtějším způsobem jejich recyklace. Repasovaná světla se pak například prodávají jako stylové retro osvětlení nebo se vracejí na původní místo.

Ačkoli repasování svítidel je po ekologické stránce naprosto v pořádku, podnikatelé balancují na hraně zákona. Mohou totiž nevědomky porušovat zákon o odpadech, který v době svého vzniku s komerčním repasováním osvětlovacích zařízení nepočítal.


Chybí právní rámec, který by tuto činnost definoval. „Jediný správný postup je zpětný odběr průmyslových svítidel. Při této činnosti dochází k legálnímu zpracování vysloužilých elektrozařízení po ukončení jejich životnosti. Se svítidly se tak bezpečně zpracovávají světelné zdroje včetně těch obsahujících toxickou rtuť,“ vysvětluje Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zdarma zpětný odběr a likvidaci vysloužilých osvětlovacích zařízení, tedy světelných zdrojů i průmyslových svítidel.

Ekologickou renovaci lze ale snadno realizovat i bez porušování zákonů. Stačí kontaktovat společnost EKOLAMP prostřednictvím www.ekolamp.cz a dohodnout se na bezplatné spolupráci. „Zdarma zajistíme sběr a recyklaci světelných zdrojů a průmyslových svítidel. Zajistíme i potřebnou administrativu a za odebrané elektrozařízení vyplatíme smluvnímu partnerovi odměnu,“ uzavírá Radoslav Chmela.

NEKALÉ PRAKTIKY PŘI RECYKLACI OHROŽUJÍ CHOD FIREM

Podvody při likvidaci vysloužilých elektrozařízení ohrožují zdraví zaměstnanců. Zisk plynoucí z pokoutní recyklace je v porovnání s riziky mizivý.

Řada firem se nezbavuje vysloužilých elektrozařízení v souladu se zákonem a zdravým rozumem. Pro několik stovek korun nevědomky riskují vysoké pokuty a soudní spory v řádech milionů korun. Týká se to i likvidace úsporných světelných zdrojů a průmyslových svítidel.

Firmy hřeší na mezery v zákonech a nedostatečnou státní kontrolu. Amatérským rozebíráním vysloužilých průmyslových svítidel nevědomky šíří jedovaté látky a ohrožují tak zdraví zaměstnanců. „Často tím riskují postihy za nedodržování zásad bezpečnosti práce a případné soudní spory se zaměstnanci,“ upozorňuje na možná rizika Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zdarma zpětný odběr a likvidaci vysloužilých osvětlovacích zařízení.

Řada firem se například snaží suplovat firmy zajišťující zpětný odběr a likvidaci elektrozařízení. Neodborně je rozebírají a získané druhotné suroviny, zejména kovy, následně zpeněží. Zbytky rozebraných elektrozařízení, za něž není možné získat peníze, pak většinou končí na černých skládkách.

Trestuhodným nešvarem je rozbíjení úsporných zářivek s obsahem toxické rtuti s cílem „udělat“ z nich nebezpečný odpad. Tohoto jednání se dopouštějí zejména některé odpadové firmy s cílem neoprávněně se obohatit. Rozbitý světelný zdroj totiž není možné bezplatně předat do zpětného odběru, ale musí se za úplatu zpracovat v režimu odpadů, za což odpadová firma inkasuje peníze.

PLÝTVÁNÍ FINANČNÍMI PROSTŘEDKY ZA RECYKLACI

Řada firem včetně rozpočtových organizací plýtvá finančními prostředky za likvidaci elektroodpadu. Nevyužívají bezplatný systém zpětného odběru elektroodpadu a platí nesmyslné částky za likvidaci firmám, které jim službu zpětného odběru ze zištných důvodů nenabídnou.

U lineárních zářivek tyto platby převyšují deset korun za jeden kus. „EKOLAMP přitom nabízí zdarma zřízení sběrného místa, logistiku spojenou s výměnou plných kontejnerů za prázdné a vyřešení veškerých legislativních závazků,“ uzavírá Radoslav Chmela. Více informací i na www.ekolamp.cz.

 

CO ŘÍKÁ ZÁKON

Podle zákona o odpadech se všechna průmyslová svítidla a světelné zdroje musí vracet ke zpětnému odběru. Pokud tedy končí v běžném odpadu nebo jsou rozebírány a následně po částech prodávány, je to nejen neekologické, ale také nezákonné.

JAK FUNGUJE SYSTÉM

Vysloužilá osvětlovací zařízení se sbírají prostřednictvím stále se rozšiřující sítě sběrných míst, čítající více než 3500 veřejných a neveřejných míst. Tato místa EKOLAMP vybavuje speciálními sběrnými nádobami (kovové kontejnery či kartonové krabice). Jakmile se naplní, jsou odvezeny na tzv. konsolidační místo (v současné době jich je jedenáct po celé ČR), odkud se ve větším objemu převážejí k ekologickému zpracování.

TOXICKÁ RTUŤ

Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do obzvláště nebezpečné organické formy. Ta se posouvá v potravním řetězci vzhůru, je bioakumulativní a nebezpečná především pro nervovou soustavu. Limit pro znečištění vody rtutí je 0,05 mikrogramu Hg/l pro vnitrozemské povrchové vody. Za určitých podmínek 1 mg rtuti může znečistit až 20 000 litrů vody.

Při legálním zpracování vysloužilých elektrozařízení nehrozí kontaminace okolí toxickou rtutí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *