Financování projektů a konzultace

Dvěma významných bankovním ústavům - České spořitelně a Komerční bance - jsme položili několik otázek.

1. Jaké finanční služby poskytujete komunálnímu sektoru ve specifické oblasti ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství?

2. Můžete nabídnout nějakou speciální službu pro firmy pohybující se v oblasti odpadového hospodářství?

3. V čem jsou vaše služby specifické a výhodnější?

4. Poskytujete žadatelům konzultace a poradenské služby?


ČESKÁ SPOŘITELNA

1.

Česká spořitelna se významným způsobem podílí na projektech budování vodohospodářské infrastruktury měst a obcí vč. čistíren odpadních vod. Financujeme rovněž výstavbu bioplynových stanic, spaloven odpadů, modernizace městských tepláren, ekologickou MHD, zateplení městských budov či veřejného osvětlení.

2.

Na vybrané projekty jsme schopni zprostředkovat zvýhodněné úvěry a granty z Evropské investiční banky. Prostřednictvím naší dceřiné společnosti Grantika poskytujeme k financovaným projektům rovněž dotační audit, kompletní přípravu projektu pro podání žádosti o kofinancování z evropských fondů, a následný monitoring (tzv. dotační management). Nabízíme rovněž komplexní analytické služby, projektové poradenství, studie proveditelnosti, manažerské poradenství a zajištění tržních rizik prostřednictvím instrumentů finančních trhů (úroková, měnová či komoditní rizika).

3.

Díky spolupráci s dceřinou společností Grantika poskytujeme v této oblasti komplexní služby a řešení.

4.

Odpovídá Jan Jedlička, manažer EU Office České spořitelny:

„Finanční skupina České spořitelny si zakládá na tom, že je bankou s nejlepším EU know-how na našem trhu. Poradenství a konzultace chápeme jako nedílnou součást služby komplexního zabezpečení klientských potřeb, které vznikají v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného z fondů EU. Poradenství je poskytováno zdarma a podílí se na něm speciální pracoviště České spořitelny nazvané Kancelář pro Evropskou unii (EU Office) ve spolupráci s dceřinou společnosti Grantika ČS. Tato společnost pak klientům nabízí veškeré konzultační služby od zpracování dotační žádosti, přes doplnění podkladů k uzavření grantové smlouvy až po organizaci výběrového řízení a celý management již schváleného projektu. Právě skutečnost, že Grantika ČS není pouze spolupracující externí agenturou, ale 100% dceřinou společností, dokládá vysoký důraz, který Česká spořitelna na poskytování komplexních služeb při realizaci projektů s podporou EU klade. Grantika ČS patří na trhu dotačního poradenství mezi největší a nejúspěšnější subjekty, o čemž svědčí i průměrná 79% úspěšnost schválení Grantikou zpracovaných dotačních žádostí.

KOMERČNÍ BANKA:

1.

Komerční banka je tradičním partnerem všech subjektů ve veřejném sektoru. Municipálním klientům jsme k dispozici ve všech oblastech, včetně zajištění odpadového hospodářství či projektů životního prostředí, či širokého spektra služeb jak v depozitní oblasti, tak i při financování svých projektů. Naši bankovní poradci mohou každé municipalitě zpracovat individuální nabídku služeb vhodných pro konkrétní případ. Úplný seznam služeb naleznete na našich internetových stránkách.

2.

Silnou pozici máme ve financování čističek odpadních vod. Zde klientům poskytujeme mimo standardního financování i poradenství, jak na tyto projekty získat EU dotace. Municipální klienti mohou získat dotační průzkum, tedy seznam dotací, které jsou pro konkrétní projekt vhodné. Navíc máme pro klienty řešení, jak se vypořádat s případy, kdy klient kvůli dotaci potřebuje prokázat finanční zabezpečení akce a zároveň následně bude poptávat financování ve výběrovém řízení. KB může v těchto případech vystavit speciální příslib úvěru. Jde o závazek Komerční banky, že pakliže municipalita vypíše výběrové řízení, KB se ho bude účastnit, a vyhraje-li obec tento tendr, je KB připravena uzavřít úvěrovou smlouvu.

3.

Obce a města všech velikostí získávají v Komerční bance individuální přístup. Bankovní poradci mají oporu ve specia-listech financování veřejného sektoru. Expertní přístup tak může využít i ta nejmenší obec v Česku. Menším obcím jsou k dispozici regionální KB EU Point specialisté, kteří jsou připraveni pomoci i s financováním rozvojových projektů, a to i těch, na které případně obec nezískala dotaci.

Vždy se navíc snažíme podporovat projekty municipalit a získávat pro klienty i méně obvyklé formy dotací. Příkladem je spolupráce s Evropskou investiční bankou a v minulosti i s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Od doby zahájení spolupráce s těmito institucemi jsme našim klientům vyplatili celkem 33 milionů korun jako dotace spojené s účastí ve speciálních úvěrových linkách EIB či EBRD.

4.

Ano, klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti dotací z fondů EU. Regionální specialisté KB EU Point radí žadatelům s vyhledáním vhodného dotačního programu a s nastavením optimálního financování dotovaného projektu. Služby KB EU Point jsou klientům poskytovány zdarma. Pro zpracování dotační žádost mohou klienti využít naše spolupracující poradenské firmy. Jde o prověřené poradenské společnosti, které mají uzavřenu dohodu o mlčenlivosti, spolupráce je bezprovizní. Seznam je k dispozici www.eupoint.cz. Klient si samozřejmě může žádost zpracovat sám či využít svého poradce. Úspěšnost v získávání dotací neevidujeme, nevím zda by toto číslo podalo nějakou objektivní informaci. Úspěch projektu závisí mimo kvality projektu i na objemu alokace konkrétní výzvy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *