Finanční krize na Watenvi nedolehla

Přestože některé obory v současnosti zažívají problémy, společnosti zaměřené na environmentální technologie tento trend nepociťují. Potvrzuje to i zájem firem o výstavní plochu a účast na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATENVI.

Svoji účast již potvrdila většina lídrů trhu. Oproti loňskému roku vzrostl i počet nových vystavovatelů jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Velký zájem o nové technologie a technologické celky projevilo Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko, odkud přijede početná obchodní mise.

NOVÉ PROGRAMY

Státní fond životního prostředí představí celý Operační program Životního prostředí a nový unikátní dotační program pro úsporu energie v domácnostech fyzickým osobám. Občané mohou žádat o dotace na kotle pro biomasu, tepelná čerpadla, ale též na solární systémy pro ohřev vody. Zájemci mohou při splnění daných podmínek získat až polovinu nákladů na nové vytápění. Pro první čtvrtletí je určeno na tyto účely až 40 milionů korun.

„Na tento program naváže od dubna 2009 nový, rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, na který je k dispozici téměř deset miliard korun. Bude zaměřený na obnovitelné zdroje i na energetické úspory při rekonstrukcích domů a bude se vztahovat i na novostavby,“ uvedl ministr Bursík. Program bude podporovat kvalitní zateplování rodinných domů, náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu, tepelná čerpadla apod. „Jde vlastně o stejný program, jako byl vyhlášen v první fázi s tím, že budou hlavně podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními charakteristikami,“ dodal. Změna spočívá v tom, že se program už nebude vztahovat na akce zrealizované před jeho vyhlášením. MŽP připravuje také program dotací pro nepanelové bytové domy.

SMĚRNICE EU A VYBUDOVÁNÍ RECYKLAČNÍ SPOLEČNOSTI

Odpadové hospodářství patří ke zvýrazněným oborům WATENVI, což se promítne i do připravovaného doprovodného programu. „V Brně budou mít vystavovatelé možnost seznámit návštěvníky s novinkami v odpadovém hospodářství. Týká se to především odstraňování starých ekologických zátěží, další část doprovodného programu bude věnována recyklaci odpadu,“ řekl prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., vedoucí výstavního výboru veletrhu.

Připomněl, že Evropská unie v loňském roce přijala novou směrnici o odpadech, která směřuje k vybudování celoevropské recyklační společnosti. „V dokumentu je zdůrazněna odpadová hierarchie – předcházení vzniku odpadů, jejich využívání, recyklace a materiálové i energetické využití odpadů,“ uvedl Hřebíček. Podle něj je důležitou oblastí udržitelná spotřeba a výroba, přičemž by měly být odpady minimalizovány a využívány jako obnovitelné zdroje. Proto se například znovu odpady využívají k výrobě energie ve spalovnách. V těchto zařízeních byly totiž zpřísněny podmínky pro produkci energie, neznečišťují životní prostředí jako dříve. Je třeba připomenout, že výhřevnost je jednou z priorit EU.

Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy Watenvi

WATENVI

se uskuteční na brněnském Výstavišti od 26. do 28. května 2009 a zahrnuje 15. mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY-KANALIZACE, jejímž pořadatelem je SOVAK, a 15. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *