Evropský parlament žádá směrnici o bioodpadu

Evropská komise by měla navrhnout specifickou legislativu, která by ukládala povinnost recyklovat biologický odpad, včetně biomasy ze zahrad a zbytkového jídla z restaurací. Požadavek vyplývá z rezoluce Evropského parlamentu, která však není právně závazná. Europoslanci požadují, aby Komise...

Evropská komise by měla navrhnout specifickou legislativu, která by ukládala povinnost recyklovat biologický odpad, včetně biomasy ze zahrad a zbytkového jídla z restaurací. Požadavek vyplývá z rezoluce Evropského parlamentu, která však není právně závazná.

Europoslanci požadují, aby Komise stanovila povinnost vytvářet systémy pro sběr biologického odpadu, které by členským zemím pomohly dosáhnout cílů v oblasti recyklace i podílu obnovitelných zdrojů energie, byl vytvořen systém klasifikace kompostování z bioodpadu. Podle Komise však není pro zpracování takové směrnice žádný důvod, neboť stávající právní předpisy jsou pro nakládání s bioodpadem dostačující, jen je třeba je efektivně využívat. Lokální a regionální rozdíly jsou v rámci EU natolik velké, že přijetí jednotné směrnice téměř vylučují. Příští rok by mohla být schválena pouze velmi obecná rámcová směrnice, která by definovala pouze minimální společná ustanovení, například standardy pro kompostování.

Podle Komise je legislativa k bioodpadu dostačující.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *