Evropský "e-odpad" zamořuje životní prostředí v Ghaně

Ekologické sdružení s názvem makeITfair, publikovalo nedávno zprávu "What a waste", která monitoruje environmentální dopady vývozu elektroodpadu do zemí Afriky.

MakeITfair se rozhodlo otevřít touto zprávou rozsáhlou kampaň, neboť právě nyní dochází k revizi evropského zákona o e-odpadech (nařízení WEEE), a Rada EU pro životní prostředí má konečně možnost odstranit příslušný problém. Modelovým případem zprávy se jim stala Ghana, kam měsíčně putuje z Evropy neuvěřitelných 600 kontejnerů elektroniky „z druhé ruky“.

To je ostatně i principem tohoto nerovného obchodu. Země EU, ať už Velká Británie, Belgie, Nizozemí, Dánsko, nebo Španělsko technicky řečeno nevyvážejí do Afriky elektroodpad, ale použitou elektroniku. To, že drtivá většina vyvezeného zboží končí na skládkách nebo v topeništích, pak už nikoho netrápí. Právě v ekonomicky úspěšných zemích Evropy roste podíl elektroodpadu trojnásobnou rychlostí ve srovnání s normálním odpadem. Počítače, tiskárny, datová média, kabeláže – EU vyprodukuje podle odhadů na 50 milionů tun e-odpadu ročně. Přitom nezanedbatelná část do Ghany vyváženého a skládkovaného materiálu obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí.


Infrastruktura a technologická úroveň Ghaně zatím pochopitelně neumožňuje vypořádat se s přílivem nebezpečných a toxických látek, kontaminací zdrojů pitné vody, narušením zemědělství i ohrožením lidských životů. Pro malou část ghanské populace představuje e-odpad lukrativní byznys. Pro tisíce zaměstnanců, kteří přebírají hromady odpadků, to už tak příjemné není. Navíc 40 % skládkových sběračů a třídičů jsou děti. EU dosud tento problém neřešila, vyvážela zboží a nestarala se o jeho další osud. Zpráva „What a waste“ předkládá řadu případů z lékařské praxe, kdy se u sběračů ve zvýšené míře vyskytují rakovinné nádory, dýchací problémy, nejrůznější vyrážky a srdeční onemocnění.

Ačkoliv již byla ghanská vláda několikrát o problému informována, pro nápravu neradostné situace se udělalo dosud jen velmi málo. Ghana je zemí bez finančních prostředků, a tak vítá každou možnost přivýdělku, i za cenu, že by se stali skládkou. Lidé z makeITfair předpokládají, že pro nápravu je třeba učinit krok ze strany dovozce, tedy je nutná změna legislativy EU. Součástí prosazovaného balíku změn WEEE by měla být úprava užitých materiálů k výrobě elektroniky a prodloužení životního cyklu produktů, a také zákaz vývozu netestované elektroniky z druhé ruky jako „ne-odpadu“,

Zdroj: server MakeITfair.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *