Evropská unie plní plán

Podle výroční zprávy Komise dosáhne 25 členských států EU cíle snížit emise skleníkových plynů již před rokem 2012. Patnáct zemí, které byly členskými státy EU v době schválení Kjótského protokolu, se zavázalo snížit své společné emise skleníkových plynů v letech 2008-2012 průměrně o 8 % ve...

Podle výroční zprávy Komise dosáhne 25 členských států EU cíle snížit emise skleníkových plynů již před rokem 2012. Patnáct zemí, které byly členskými státy EU v době schválení Kjótského protokolu, se zavázalo snížit své společné emise skleníkových plynů v letech 2008-2012 průměrně o 8 % ve srovnání s určeným výchozím rokem (ve většině případů je jím rok 1990). Tento společný závazek byl převeden na různé vnitro-státní cíle snižování emisí v jednotlivých státech EU-15.

V roce 2008 (tj. v posledním roce, pro nějž jsou k dispozici úplné údaje) byly emise skleníkových plynů v zemích EU-15 o 6,9 % nižší než úrovně výchozího roku. Podle odhadů byly emise zemí EU-15 v roce 2009 o 12,9 % nižší než úrovně výchozího roku a emise zemí EU-27 o 17,3 % nižší než v roce 1990. Celkové emise skleníkových plynů v EU-15 by měly být za období 2008-2012 v průměru o 14,2 % pod úrovněmi výchozího roku, pokud budou členské státy pokračovat v plánech na nákup mezinárodních emisních kreditů a na zalesňování a obnovu lesů. Prognózy rovněž ukazují kumulativní účinek hospodářské recese na snižování emisí skleníkových plynů.

Emise skleníkových plynů ovlivňuje i zalesňování a obnova lesů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *