Evropská komise se zajímá o české odpady

Budoucnost nakládání s odpadem v České republice byla tématem setkání zástupců Ministerstva životního prostředí se zástupci Evropské komise, které proběhlo v září. Schůzky se dále zúčastnili zástupci expertní organizace BiPro, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Českého...

Budoucnost nakládání s odpadem v České republice byla tématem setkání zástupců Ministerstva životního prostředí se zástupci Evropské komise, které proběhlo v září. Schůzky se dále zúčastnili zástupci expertní organizace BiPro, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a Svazu měst a obcí ČR.

Zástupci Evropské komise představili témata, na která se bude EK v oblasti odpadů v příštích letech zaměřovat. Jedná se o zlepšení nakládání s komunálním odpadem, především pak o posun komunálního odpadu a jeho biologicky rozložitelné složky od skládkování směrem k jeho efektivnímu využívání. Zároveň představili nástroje, které mohou sloužit k redukci skládkovaných komunálních odpadů.


Zástupci EK se seznámili se specifickými podmínkami České republiky pro aplikaci některých navrhovaných nástrojů.

Příkladem je velké množství malých obcí na území ČR. Evropská komise bude na základě tohoto jednání pracovat na optimalizaci navrhovaných nástrojů pro podmínky České republiky. Ministerstvo životního prostředí bude na druhé straně informovat EK o postupu přípravy nové legislativy a nastavení cílů pro toky odpadů, jež budou předmětem diskuse během tohoto podzimu.

Cílem v příštích letech má být lepší využití biosložky komunálního odpadu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *