Evropa stále snižuje emise skleníkových plynů

Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 % ve srovnání s rokem 1990. Navrhla to Evropská komise. V návrhu nového rámce pro klimatickou a energetickou politiku počítá i s celounijním závazkem produkovat ke stejnému roku 27 % energie z obnovitelných zdrojů. Unie má...

Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 % ve srovnání s rokem 1990. Navrhla to Evropská komise. V návrhu nového rámce pro klimatickou a energetickou politiku počítá i s celounijním závazkem produkovat ke stejnému roku 27 % energie z obnovitelných zdrojů.

Unie má dlouhodobý cíl snížit do roku 2050 emise CO2 a dalších skleníkových plynů o 80 až 95 procent proti úrovním z roku 1990. Do roku 2020 byly stanoveny cíle snížení emisí o 20 %, dosažení 20 % „zelené“ energie a dvacetiprocentních úspor. Mezi roky 1990 a 2012 se v Evropě snížila emise skleníkových plynů o 18 %, takže se zřejmě cíle stanovené do roku 2020 podaří splnit. O nynějším návrhu se bude diskutovat na summitu EU a v Evropském parlamentu.

Oznámené cíle už dopředu kritizovaly ekologické organizace, třeba Greenpeace, jako nedostatečné. Podle eurokomisařky Connie Hedegaardové však změny musí být reálné a proveditelné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *