Autor
Kategorie:
Praxe

Evropa hlídá suroviny stále přísněji

Zlatá horečka na Klondiku byla nevýznamnou epizodou proti tomu, co chystá Evropská unie v oblasti recyklace elektrospotřebičů. Ty se v budoucnosti mají stát hlavním zdrojem surovin pro produkci nových výrobků.

Pro členské země Evropské unie nyní platí požadavek získat zpětným odběrem čtyři kilogramy vysloužilých elektrospotřebičů na hlavu a rok. Už v minulosti byla tato hodnota tématem diskusí – v některých mladších členských státech není ani tolik elektrospotřebičů uvedeno na trh, Česká republika ji však splnila jako jedna z prvních „nových“ zemí. Již několik let se uvažovalo o změně nastavení této kvóty. Zlomový okamžik nastane v roce 2016, kdy pevnou kvótu nahradí individuální výpočet: „Bude třeba vysbírat 45 procent množství spotřebičů, které bylo průměrně uvedeno na trh za poslední tři roky,“ vysvětluje Roman Tvrzník, generální ředitel Elektrowinu. Nové země Unie mají limit změkčený na 40 %. V Česku nyní sbíráme kolem 33 %, takže musíme v příštích letech sbírat o zhruba 7 % víc, což odpovídá 2,3 kg zpětně odebraných elektrospotřebičů.

PROČ SE ZVYŠUJÍ LIMITY

Zvýšené požadavky na zpětný odběr elektrospotřebičů se sice mohou někomu zdát jako další z byrokratických nařízení bruselských úředníků, jsou však reakcí na drsnou realitu. V Evropě chybí zdroje surovin, bez nichž se neobejde hlavně výroba moderních elektronických zařízení. Při výrobě elektroniky je nyní využívána skoro celá Mendělejevova tabulka, zejména prvky vzácných zemin. Jejich výtěžnost z elektroodpadu však dosahuje pouhého jednoho procenta.

Polovinu trhu prvků vzácných zemin kontroluje Čína a Evropu, která tyto suroviny nutně potřebuje, trochu „drží pod krkem“. Proto se zvyšuje důraz EU na surovinovou politiku, pro jejíž strategii se vžil název urban mining, tedy doslova těžba ve městě. „Domnívám se, že strategie se dokonce může stát konkurenční výhodou Evropy ve srovnání se zeměmi, které spotřebovávají méně,“ vysvětluje Roman Tvrzník.

Směřování k městské těžbě vede EU ke zpřísňování požadavků na zpracovatele. Důraz se klade na zkvalitnění materiálových výstupů z recyklace, zamezení ztrát – a to jak posílením zpětných odběrů, tak zamezením exportu vysloužilých elektrospotřebičů do třetích zemí. Velké množství vysloužilého elektra je vyváženo z EU do západní Afriky a Asie. Jedná se o objem minimálně 250 000 tun ročně, podle některých odhadů ještě mnohem větší.

CO SE ZMĚNÍ V PŘÍŠTÍCH LETECH

K podpoře zpětných odběrů slouží také zahušťování sběrné sítě. I tu chce Unie posílit. Nová evropská směrnice, která se do legislativy členských zemí EU musí promítnout nejpozději 14. února 2014, vyžaduje od všech prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2, aby od spotřebitelů bezplatně odebírali vysloužilé malé spotřebiče, jejichž žádný rozměr nepřesahuje 25 cm. A to i v případě, že si na prodejně nezakoupí nový.

„Na novou směrnici jsme se připravili v předstihu. Máme smlouvy s několika velkými řetězci (například Expert Elektro, OKAY, Baumax nebo Kika), které již na svých prodejních plochách umístily speciální sběrné kontejnery. Řešíme je podle specifických požadavků, takže jsou v korporátním designu, někdy i se sběrem dalších komodit, jako jsou baterie nebo zářivky.

Zdroj: Elektrowin

SKONČILY RECYKLAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Po 13. srpnu 2013 skončila možnost odděleně uvádět výši recyklačního příspěvku při prodeji malých a středních elektrospotřebičů, nářadí a nástrojů. Recyklační příspěvek (PHE) posledních osm let zviditelňoval částku, jakou se výrobci podílejí na budoucím ekologickém zpracování zařízení vyrobených a prodaných před účinností současného zákona o odpadech.

U velkých domácích spotřebičů zůstane ještě dva roky vše při starém. Jejich výrobci budou do kolektivního systému přispívat nadále a zákazníci se při nákupu dovědí, kolik tento příspěvek činí. Pro lednice, pračky, myčky a další bílou techniku bude platit až datum 13. srpna 2015. Tento odklad má na zřeteli odlišnou délku jejich životního cyklu velkých spotřebičů, jejichž obměna v domácnostech se tolik neřídí módními trendy, ani vývojem technologií.

Kolektivní systémy, kam byly PHE odváděny, musejí z nashromážděných rezerv financovat likvidaci těchto zařízení i do budoucna.

PROJEKTY WEEE FORUM

Mezinárodní organizace kolektivních systémů WEEE Forum chystá v souvislosti se strategií „urban mining“ několik projektů. Jejich financování bude s největší pravděpodobností zajištěno z fondů EU.

Standardy pro získávání kritických surovin. Projekt zahrnuje rozšíření standardů WEEELABEX o normativní požadavky na získávání kritických surovin z OEEZ.

Trasování a sledování – využívání informačních a komunikačních technologií při směrování OEEZ do příslušných recyklačních zařízení s cílem zvýšení výtěžnosti.

Mapování „městských dolů“ – mapování obsahu kritických surovin v OEEZ pomocí shromažďování dat od výrobců a vzorkováním.

Maximalizace sběru OEEZ – vytvoření akčního plánu EU na zvýšení míry recyklace. Zahrnuje průzkum návratnosti investic, demografie a zvyklostí spotřebitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *