Evropa chce recyklovat více odpadu

Celkový průměr produkce odpadu v Unii poklesl mezi roky 2006 až 2008 o téměř 10 %. Významný pokles produkce zaznamenali zejména ve Francii, Polsku, Rumunsku a Švédsku. Například produkce komunálního odpadu se v rámci sedmadvacítky stabilizovala zhruba na 524 kg na obyvatele (v roce 2008), avšak...

Celkový průměr produkce odpadu v Unii poklesl mezi roky 2006 až 2008 o téměř 10 %. Významný pokles produkce zaznamenali zejména ve Francii, Polsku, Rumunsku a Švédsku. Například produkce komunálního odpadu se v rámci sedmadvacítky stabilizovala zhruba na 524 kg na obyvatele (v roce 2008), avšak mezi jednotlivými členskými státy existují výrazné rozdíly (400-800kg na obyvatele).

Hovoří o tom zpráva Evropské komise, vydaná 19. ledna 2011, která hodnotí naplňování tématické strategie o prevenci a recyklaci odpadu v jednotlivých klíčových oblastech v různých státech – prevence, opětovné použití, recyklace, energetické využití a skládkování, a to i podle typu odpadu (domácnosti, průmyslový odpad, odpad ze stavebnictví atd.).

Obecně je podle zprávy nezbytné posílit správné zavedení současné legislativy, což bude u mnoha členských států vyžadovat značné úsilí. Komise se chce zaměřit na koordinaci národních inspekcí u zařízení s přeshraničním rozsahem, na ekonomické pobídky pro používání recyklovaných materiálů, na zajištění větší spolupráce mezi odpadovou a výrobní fází

Nová evropská legislativa by se měla zaměřit na podporu recyklace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *