01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Eurostat: V třídění jsme nejlepší v Evropě

Mezi evropskými zeměmi je Česká republika na prvním místě v třídění a recyklaci plastových obalových odpadů. Vyplývá to z poslední statistiky zveřejněné Evropským statistickým úřadem při Evropské komisi (Eurostat).

V roce 2006 bylo v ČR recyklováno celkem 44,3 % plastových obalových odpadů. Česká republika tak o celá 3 % předčila i Německo, které recyklaci plastů mnoho let vévodilo. Statistika Eurostatu je pro Českou republiku o to významnější, že potvrzuje, že dlouhodobá koncepce odpadového hospodářství zvolená českými městy a obcemi je správná a úspěšná. Česká republika tak patří mezi nejšetrnější státy Evropské unie.

Údaje Eurostatu jsou zcela v souladu s údaji použitými a předvídanými novou "Strategií rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech České republiky", kterou vydal Svaz měst a obcí České republiky (SMOČR) ve spolupráci s Asociací krajů České republiky (AKČR) v červnu tohoto roku. "Tento ucelený odborný dokument koncepčně rozvíjí současný a evidentně dobrý stav českého odpadového hospodářství. Dále také doporučuje využití i dalších složek odpadu tak, aby se nakládání s odpady v Česku dostalo na nejlepší úroveň v Evropě," uvedl Pavel Drahovzal z Kanceláře SMO ČR.

EVROPSKÁ ŠPIČKA

Eurostat také vydal statistiku množství komunálního odpadu a přehled nakládání s ním v členských státech EU. Pro ochranu životního prostředí není rozhodující jen samotné třídění odpadů, ale také celkové vyprodukované množství odpadů. Česká republika si i v této statistice vede velmi dobře, když s 296 kg komunálního odpadu na obyvatele za rok patří mezi nejšetrnější státy Evropské unie. Rovněž s 90,8% mírou recyklace papíru a 2. místem v třídění papíru se Česká republika řadí k evropské špičce. Recyklace obalového odpadu (papír, plast, sklo) vyšší než 60 % dosahují kromě České republiky pouze čtyři členské státy EU, a to Belgie, Lucembursko, Německo a Rakousko.

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP

Z hlediska množství skládkovaného komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele patří Česko mezi evropský lepší průměr. "Osm států EU skládkuje méně odpadů než Češi, protože kromě skládkování odpady ve velké míře spalují. Evropská statistika ukazuje, že cesta k zásadnímu omezení skládek vede právě přes modernější energetické využití odpadů jako zdroje pro získávání elektrické a tepelné energie," vysvětlil Pavel Drahovzal.

Česká města a obce se zaměřily na vyšší využívání odpadů od 90. let minulého století, výsledkem jsou nyní velmi pozitivní statistiky zveřejněné v Bruselu. "Základem úspěchu je dlouhodobý systémový přístup a spolupráce s kraji a odbornými odpadářskými společnostmi na provozování systému nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu a zpětného odběru některých výrobků. Ačkoliv jsou údaje Eurostatu státy Evropské unie respektovány a využívány, české Ministerstvo životního prostředí tak nečiní, přestože by se o ně mohlo opírat při současné přípravě nových právních předpisů o odpadech," upozornil Pavel Drahovzal a dodal: "Ministerstvo životního prostředí by mělo zohlednit názory SMOČR a AKČR. Dlouhodobě upozorňujeme, že radikální zásahy do systému hospodaření s odpady, například zavedení záloh na plastové lahve jako v Německu nebo třídění kuchyňských zbytků na sídlištích, mohou české odpadové hospodářství významně poškodit." Další příznivý vývoj v oblasti nakládání s odpady je podle něj možný pouze za pomoci uplatňování energetického využití odpadů, což ukazují i zkušenosti a statistiky z vyspělých evropských států.

Statistika nakládání s odpady v členských státech EU vydaná Eurostatem je dostupná na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=3155,70491033,3155_70521316&_dad=portal&_schema=PORTAL#Datapackaging

- dhr -

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down