EU zvažuje, co s elektroodpadem

Připravovanou revizi směrnice o elektroodpadu ještě čekají dlouhá jednání. Podle serveru EurActiv trvají europoslanci na ambiciózních cílech pro recyklaci, členské země se však drží spíše při zemi.

Na území Unie se nyní recykluje 33 % elektroodpadu. Návrh novelizace směrnice o odpadu elektrických a elektronických spotřebičů (Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive) z roku 2003 předpokládá, že do roku 2016 budou členské státy každoročně zpracovávat 85 % elektrošrotu, který vyprodukují.

Členské státy však mají podle všeho poněkud jiné představy: už v minulosti navrhovaly kvótu pro sbírání elektrošrotu pouze ve výši 65 % za rok. Požadovaly také, aby měly k dosažení tohoto cíle podstatně delší období – osm let od chvíle, kdy směrnice vstoupí v platnost, včetně dvouletého přechodného období pro některé země. Na těchto „realističtějších“ cílech se už před časem shodli ministři životního prostředí evropské sedmadvacítky.

Mezi ministry a europoslanci panuje shoda v jediném: novelizovaná směrnice by se měla týkat veškerého elektroodpadu pouze s několika málo výjimkami (např. pro pevné instalace, nástroje velkých rozměrů nebo vojenské zařízení či stroje).

Europoslanci také požadují rozšíření povinnosti zpětného odběru: menší elektrický nebo elektronický odpad (žárovky, mobily, elektrické zubní kartáčky apod.) má být možné vracet přímo a zdarma i do menších obchodů s elektronikou – ať už tam zboží bylo zakoupeno či nikoliv. Oborové organizace s tím nesouhlasí. Tvrdí, že malé podniky by tato povinnost „neúměrně zatěžovala“ a obchodníci by navíc riskovali, že „se jejich prodejny nedobrovolně promění ve smetiště“.

Evropský parlament rovněž navrhl, aby se zhruba 5 % elektroodpadu využívalo při výrobě nových elektrických či elektronických výrobků.

Podle odhadů Evropské komise vyprodukuje každý Evropan ročně v asi 17-20 kg elektroodpadu, v němž mohou být přítomny nebezpečně látky jako je např. arzén, rtuť, olovo nebo chrom. Proto je nutné, aby se již odložené staré televize, počítače, mobilní telefony, kuchyňské spotřebiče nebo pouze elektrické a elektronické součástky striktně oddělovaly od komunálního a směsného odpadu.

Úspěšně recyklovat se zatím daří zhruba třetinu vyprodukovaného elektrošrotu ročně. Část elektrošrotu končí na skládkách nebo neznámo kde. Odhaduje se, že část od tohoto odpadu je ke zpracování vyvážena do rozvojových zemí v Africe či Asii, kde se na jeho zpracovávání v mnohdy nevyhovujících podmínkách podílejí i děti.

O návrhu revidované směrnice WEEE budou europoslanci rozhodovat v plénu v lednu příštího roku.

Zdroj: EurActive

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *