Environmentální výchova nemusí být prázdný pojem

Na Základní škole v Údlicích, okres Chomutov má výchova k šetrnému přístupu žáků k přírodě bezmála dvacetiletou tradici. V posledních třech letech dokonce škola za své počínání dvakrát získala mezinárodní titul Ekoškola.

V programu Ekoškola se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o ekologizaci školy, jako je šetření energiemi, vodou a zlepšování prostředí školy.

ŽÁCI TŘÍDÍ STÁLE VÍCE

Jedním z pilířů programu je chápání následků vzniku odpadů, seznamování se s cestami jejich recyklace a minimalizace jejich vzniku. Od původního dělení pouze na papír a ostatní směsný odpad na chodbách škola urazila velký kus cesty. Dnes jsou nádoby v různých velikostech umístěny na chodbách, ve třídách i v kancelářích, kabinetech učitelů, sborovně nebo školní dílně. Žáci navrhují kde, které a v jakém množství se mají kontejnery ve škole umístit. V současné době odpady třídíme na papír, sklo, hliník, PET víčka a ostatní plasty. Vedle těchto běžných materiálů je ve škole umístěna nádoba na baterie a elektroodpad. Nedávno se škola stala místem zpětného odběru osvětlovacích těles pro celou obec. Každoroční tradicí je podzimní a jarní sběr papíru.

Odpad také slouží jako materiál k rozmanitým výtvarným pracím. Jako příklad bych uvedl nástěnné mozaiky z PET víček, figurky stolní hry pro žáky taktéž z PET víček nebo informační panely či desky lavic v zahradní učebně z lisovaných nápojových kartonů, které žáci před časem také ve škole sbírali. Myšlenka třídění odpadů se prolíná i jinými předměty.

PŘEDAT INFORMACE SROZUMITELNĚ

Snažíme se, aby výuka ekologie byla pro žáky nejen poučná, ale i zajímavá. Nejstarší žáci své poznatky a zkušenosti také předávají nejmladším kamarádůŽáci deváté třídy navštívili své nejmenší spolužáky v prvních třídách a jednoduchou formou je seznámili s dělením odpadů, s různými typy odpadních nádob ve škole a s tím, co do nich patří a co ne. Popsali jim také další cestu vytříděných odpadů. Smyslem této akce nebylo pouhé předání informací, ale pomohla žákům deváté třídy si informace zopakovat a utřídit. Přínosný byl také ten fakt, že se starší žáci vžili do rolí paní učitelek a pochopili, jak je nesnadné tak malým žáčkům informace předat srozumitelně a upoutat jejich pozornost .

Prvňáčkům vysvětlili třeba, jak poznají hliník od železa nebo lesklé folie, a proč plato z recyklovaného papíru už nepatří do kontejneru na papír, ale do směsného odpadu. Svá vystoupení doplnili ukázkami polotovarů a výrobků, které se z vytříděných surovin vyrábí. Akce měla mezi žáky velký úspěch. V budoucnu se do tříd vrátí a doplní svá sdělení o informace o elektroodpadu a světelných zdrojích.

Pro naše žáky není environmentální výchova prázdný pojem. Nemyslí si, že oni sami v ochraně přírody nic nezmůžou. Řídí se spíš větou, kterou má program Ekoškola ve svém záhlaví: Pokud dokážeme ovlivnit vlastní školu, dokážeme ovlivnit i svět kolem nás.

Titul Ekoškola se uděluje v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR školám, které splní přísná kritéria programu. Organizátorem projektu pro ČR je Sdružení Tereza a program probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

Mgr. Jiří Chloupek
koordinátor EVVO ZŠ Údlice

 

Obraz vytvořený z víček k PET lahvím zdobí chodbu školy

 

Děti mají na chodbě lis na PET lahve

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *