Autor
Kategorie:
Praxe

Energetické využívání čistírenských kalů

Ve studii "Energetické využívání čistírenských kalů v Evropě do roku 2020" podává Institut pro výzkum trendů a trhu zprávu o přehledu rámcových podmínek a aktuální situace zneškodňování kalů v 22 evropských zemích.

Studie porovnává a analyzuje náklady na různé alternativy zneškodňování kalů, vyhodnocuje výhody a nevýhody a uvádí požadavky na stávající a nové účastníky trhu. Předpovídá rovněž vývoj trhu podle druhu kalů a jejich původu do roku 2020 ve třech scénářích.

Základní poznatek studie spočívá v tom, že energetické využívání čistírenských kalů na evropském trhu opět získává na významu. Je realizováno zejména jako společné spalování v uhelných elektrárnách a spalovnách odpadů nebo jako samostatné spalování ve speciálních spalovnách kalů. Ve střední Evropě je energetické využívání již hlavním způsobem zneškodňování čistírenských kalů a jejich látkové využívání v zemědělství ustupuje do pozadí, především z důvodu klesající akceptace. Potravinářský průmysl stále častěji požaduje od výrobců, aby nevyužívali kaly k hnojení. V Německu a Rakousku se energeticky využívá již polovina čistírenských kalů. Ve Švýcarsku se od podzimu 2008 spalují veškeré čistírenské kaly, protože jejich využívání v zemědělství je až na výjimky zakázáno. Na rozdíl od střední a severní Evropy jsou hlavními způsoby zneškodňování a využívání čistírenských kalů ve východní Evropě doposud skládkování a využívání v zemědělství. I přes investice EU do infrastruktury zneškodňování odpadních vod tvořilo energetické využití kalů v roce 2008 v průměru méně než 1 %. V následujících deseti letech vzroste výskyt komunálních kalů nejvíce v zemích východní a jižní Evropy. Levné využívání kalů v zemědělství bude stále více nahrazováno drahým spalováním, čímž se zvýší i tržní objem v oblasti zneškodňování kalů. Na společném evropském trhu vzroste podíl spalování čistírenských kalů o 50 % v porovnání s rokem 2007. Současný systém zneškodňování komunálních kalů považují účastníci trhu za téměř dokonalý. Novela platné směrnice o čistírenských kalech se plánuje nejdříve v roce 2010 a evropský trh by mohla ovlivnit teprve v letech 2014/2015. Právě ve východní Evropě jsou dosud velké potenciály tepelného využívání čistírenských kalů, protože zde teprve probíhá přizpůsobení legislativě EU.

 

Zdroj: Educo

Množství kalů z čistíren odpadních odpadních vod s rozvojem čištění stále stoupá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *