Elektrošrot ano, přílepek ne

Elektrošrotová novela s přílepkem, který by rozhodl o odpadovém hospodářství na dalších deset let, byla projednána ve Sněmovně. Výsledek se dal očekávat.

Novela o elektroodpadu (sněmovní tisk 172), která měla být jen technickou transpoziční normou, se takřka stala rozbuškou odpadářské války. Příčinou byl pozměňovací návrh poslance Ladislava Okleštka, který ve shodě s Ministerstvem životního prostředí navrhl do novely připojit i tak zásadní opatření, jako je zavedení povinného třídění bioodpadu a kovů od 1. ledna 2015, zákaz skládkování recyklovatelného a využitelného odpadu od roku 2023, nebo zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládku (více k návrhu naleznete v rozhovoru s Jaromírem Manhartem, ředitelem Odboru odpadů MŽP, v minulém čísle časopisu).

DRUHÉ ČTENÍ

Před druhým čtením vydalo Ministerstvo životního prostředí tiskovou zprávu, v níž ministr Richard Brabec říká: „Česká republika je po dlouhých letech vyjednávání různých zájmových skupin nejblíže změně odpadové legislativy takovým způsobem, který odvrátí hrozící sankce od Evropské komise za nedodržování evropské hierarchie nakládání s odpady a za porušování evropského práva. Ministerstvo životního prostředí jednoznačně podporuje snahy poslance Oklešťka a některých výborů PSP o tak zásadní pozitivní krok směrem ke zlepšení životního prostředí, který představuje nový systém odpadové legislativy u nás. Zároveň změnou legislativy vstoupíme konečně do Evropy po boku vyspělých evropských států.“

Podle ministerstva se o navrhovaných opatřeních v rámci pracovních skupin diskutuje přes pět let a je potřeba je urychleně schválit, aby Česká republika dosáhla na dotace z EU pro nové programové období. „17. července se do Bruselu oficiálně předává rámec Operačního programu ŽP pro roky 2014-2020, ve kterém je možné získat na projekty týkající se odpadového hospodářství a starých ekologických zátěží podporu 462 milionů eur. Pokud bude Česko chtít tyto peníze získat, musí být pro Evropskou komisi zřetelné, že hledá cesty k omezení skládkování odpadů a dodržení nastavené odpadové hierarchie nakládání s odpady,“ říká se ve zprávě MŽP.

Ačkoliv je možno s argumentací ministerstva souhlasit, způsob, jakým byla novela poslána do Sněmovny, vyvolal v odborné veřejnosti značné pobouření.

„Věc nebyla standardně projednána s klíčovými partnery, jako jsou obce, kraje, odpadový sektor ani průmysl,“ říká Petr Havelka z ČAOH. Už v průběhu čtení navrhovali poslanci, aby se novela vrátila zpět do výboru pro životní prostředí, kde by mohla být projednána se všemi zainteresovanými subjekty. Jejich návrh však neprošel.

TŘETÍ ČTENÍ

Ve třetím čtení koncem června už víceméně panoval o dalším osudu novely konsensus. Poslankyně Olga Havlová v rozpravě řekla: „Pozměňovací návrh pana poslance Oklešťka přijatý výborem pro životní prostředí je obsahově rozsáhlý a netýká se problematiky elektrických a elektronických zařízení … a nedá se považovat za legitimní. Pozměňovací návrh usiluje o prosazení radikálních změn odpadové legislativy nestandardním legislativním postupem tím, že obchází řádný legislativní postup. Tedy nemohlo proběhnout řádné připomínkové řízení a nemohla se k tak zásadním změnám ani vyjádřit vláda. Je snaha prosadit změny pouhou formou pozměňovacího návrhu, není řádná důvodová zpráva, o smyslu některých navrhovaných změn se lze pouze dohadovat, nejsou ani řádně vyjádřeny ekonomické dopady např. na obce.“

Na poslankyni Havlovou navázal ministr Brabec, který od druhého čtení zásadně změnil názor: „…vzali jsme v úvahu celou debatu, která se vedla v rámci druhého čtení, celou řadu dalších debat s odborníky a i po dohodě s kolegou Oklešťkem a i dalšími kolegy, jsme se rozhodli, že nepodpoříme pozměňovací návrhy. Ony tam zůstávají, ale nepodpoříme je. A budeme pokračovat v odborné debatě o klíčových věcech.“

Závěr projednávání novely po třetím čtení: byly přijaty úpravy, týkající se transpozice ohledně elektrošrotu. Nebyl přijat pozměňovací návrh poslance Okleštky. Novela v této podobě směřuje nyní do Senátu. Jak to bude s potřebnou úpravou legislativy, se v době, kdy píšeme tento článek, neví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *