Kategorie:
Praxe

Elektrická energie z organického odpadu

Po dvou letech výstavby a dvou letech zkušebního provozu byl nedaleko Benešova uveden do trvalého provozu nový závod pro anaerobní digesci odpadů. Zařízení společnosti Bio Servis Benešov, s. r. o., vybudované jako joint-venture se společností IuT Group, si vyžádalo investici přibližně 250 mil. Kč....

Po dvou letech výstavby a dvou letech zkušebního provozu byl nedaleko Benešova uveden do trvalého provozu nový závod pro anaerobní digesci odpadů.

Zařízení společnosti Bio Servis Benešov, s. r. o., vybudované jako joint-venture se společností IuT Group, si vyžádalo investici přibližně 250 mil. Kč.

Vedle vlastní linky anaerobní digesce zahrnuje třídicí linku na odpady, linku na předúpravu organických odpadů, kogenerační jednotky a kompostárnu s veškerým nezbytným příslušenstvím jako systém odsávání, hygienizační jednotky pro zpracování vedlejších živočišných produktů, odstředivku k odvodnění kalů, laboratoř apod. Zařízení je schopno denně zpracovávat až 100 tun organického odpadu a konvertovat ho na elektrickou energii (až 1,0 Mwel). Ročně by tak mělo zařízením projít až 25 000 tun organického odpadu s výrobou 8 GWh elektrické energie. Zpracovávat bude více než 50 % městského komunálního odpadu z Benešova a okolí.


Proces anaerobní digesce (ADOS proces) byl vyvinut rakouskou společností Innovation und Technik GmbH a kombinuje výhody několika standardních procesů s cílem dosáhnout optimální účinnosti přeměny energie a flexibility krmení. „Prostřednictvím této investice je benešovský region dobře připraven na vzrůstající požadavky na nakládání s organickými odpady z domácností,“ sumarizuje výkonný ředitel společnosti IuT Group Reinhard Göschl výhody zařízení. „Přesto to bude trnitá cesta k dosažení všech ekonomických cílů zařízení vzhledem k tomu, že se v České republice opozdilo přijetí a implementace evropské legislativy v odpadovém hospodářství, kde se stále podporuje odstraňování organických odpadů na nízké úrovni namísto využití jeho energetického potenciálu.“ Senátor Karel Šebek, který se zúčastnil slavnostního otevření, slíbil podpořit snahu vytvořit nezbytný legislativní rámec. Senátor avizoval návštěvu zainteresovaných členů Senátu ČR k urychlení schválení příslušných zákonů.

 

Ing. Martin Götz
Bio Servis Benešov, s. r. o.

Při slavnostním otevření se sešli (zleva) společník IuT Group p. John Abdo, Reinhard Göschl, Dr. Nikolaus Seiwald a senátor Karel Šebek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *