Ekosklady a záchytné vany pro chemické látky

Řešíte skladování chemických či jiných nebezpečných látek? Společnost DENIOS Vám pro tento případ nabízí řešení ze svého rozsáhlého výrobního programu.

Záchytné vany a skladovací kontejnery, které jsou vždy uzpůsobeny pro konkrétní skladované nebezpečné látky tak, aby vyhověly všem legislativním požadavkům. Základem skladovacích kontejnerů je vždy integrovaná záchytná vana příslušného objemu, která bezpečně zadrží případné uniklé kapaliny. Při skladování žíravých či jiných agresivních chemických látek jsou tyto vany vyrobeny z odolného plastu nebo ušlechtilé oceli tak, aby byla zaručena jejich bezchybná funkce a maximální materiálová odolnost.


Standardní skladovací kontejnery jsou konstruovány s přirozeným způsobem větrání. Díky tomu je zaručeno předpisové větrání i takových látek, při jejichž uložení může docházet k úniku nebezpečných výparů. V případě tepelně izolovaných skladů je doplněno technické větrání, které opět splní veškeré legislativní požadavky.

SKLADOVACÍ KONTEJNERY

Zvláštní oblastí použití skladovacích kontejnerů je skladování velkého množství nebezpečných látek, látek a materiálů citlivých na teplotu, případně hořlavin různých tříd.

Pro uložení většího množství sudů nebo jiných obalů nabízí DENIOS zhotovení individuálního návrhu a projektu kompletních zastřešených kontejnerových skladů. Tyto sklady nahrazují běžné skladovací haly a jsou vždy navrženy přesně dle konkrétních požadavků. V případě nutnosti skladování látek a materiálů citlivých na teplotu jsou k dispozici vytápěné, chlazené nebo klimatizované skladovací kontejnery. Ty jsou vybaveny vysoce kvalitními izolačními materiály, které zaručují udržení požadované skladovací teploty uvnitř kontejneru. Pro uložení hořlavých látek a zároveň pro splnění všech bezpečnostních předpisů při jejich skladování, nabízí DENIOS speciální, požárně odolný kontejner s odolností EI 90.

Mnoho dalších nápadů týkajících se oblasti skladování nebezpečných látek a vybavení výroby najdete také na téměř 400 stránkách v našem specializovaném katalogu. Ten si můžete stejně jako konzultaci či návštěvu našeho odborníka telefonicky vyžádat na bezplatné lince 800 383 313 nebo prostřednictvím internetu na www.denios.cz.

 

Radek Zajíc
DENIOS, s. r. o

 

PŘEDNOSTI SKLADOVACÍCH KONTEJNERŮ:

Skladování větších množství nebezpečných látek na volném prostranství.

Minimalizace investičních nákladů na skladovací místo.

Vybavení odpovídající daným druhům nádob.

Záchytné vany předepsaného objemu s platnou certifikací.

Skladování nejrůznějších látek veškerých tříd ohrožení vody za dodržení specifických skladovacích předpisů.

Možnost tepelné izolace pro optimální skladování látek citlivých na teplotu.

Možnost vybavení kontejneru topením nebo klimatizací dle konkrétních požadavků.

Úprava s požární odolností EI 90 pro hořlavé látky všech tříd.

Individuální řešení.

Plastová záchytná vana na chemické látky.

Modulový kontejner – optimální pro skladování sudů a menších nádob, případně různého odpadu.

Systémový kontejner s posuvnými dveřmi – optimální pro přímé skladování většího množství sudů nebo IBC.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *