Ekonomické výsledky skupiny Marius Pedersen

V roce 2009 vykázala skupina Marius Pedersen i přes hospodářskou recesi nárůst obratu o více než 4 % na 4,03 miliardy korun.

Růstu dosáhla skupina i přes nepříznivé dopady hospodářské recese na oblast nakládání s odpady: výrazně klesající výkupní ceny druhotných surovin, téměř 20% propad průmyslové výroby a 5-7% propad stavebnictví. To vedlo ke snížení produkce odpadů a také k úsporným krokům firem v omezování rozsahu objednaných služeb.

„Že jsme za takovéto situace vykázali nárůst tržeb a zachovali, respektive zlepšili kondici společnosti, pokládám za hlavní úspěch roku 2009,“ říká Pavel Borůvka, obchodní ředitel skupiny Marius Pedersen. K úspěchům patří podle Pavla Borůvky akvizice nových firem, nové zakázky a hlavně příjmy z nově nabízené služby – facility managementu.

V průběhu roku 2009 se skupina Marius Pedersen rozrostla o čtyři společnosti: PBO, s. r.o., z Litvínova, Mostecké odpady, s. r. o., HT Služby, s. r. o., z Ostravy a HRATES, a. s., z Uherského Hradiště. „Díky těmto akvizicím získáváme mimo jiné další zázemí, které bude možné využít při případné realizaci zakázky na odstranění starých ekologických zátěží. Příkladem může být posílení pozice v oblasti nakládání s průmyslovými a nebezpečnými odpady v Ostravě,“ doplňuje Pavel Borůvka. Celkové roční tržby loňských akvizic dosahují výše 130 milionů korun.

V loňském roce se skupina podílela na sanaci skládky Lukavice v objemu 80 milionů korun. Sanační práce spočívaly v odtěžení a přepracování uložených nebezpečných odpadů na materiál méně rizikový pro životní prostředí. Prostřednictvím biologické rekultivace bude území skládky začleněno do okolní krajiny.

V ČR provozuje skupina firem Marius Pedersen Group zařízení na úpravu a zneškodnění nebezpečných odpadů, vlastní recyklační a třídicí zařízení, dále zařízení pro biodegradaci odpadů, 16 skládek s ročním objemem uložených odpadů více než 1 milion tun a více než 600 speciálních vozidel k přepravě a manipulaci s odpady. Společnost má v ČR více než 50 provozoven. Od roku 2001 je vlastníkem 65% podílu ve společnosti Marius Pedersen A/S francouzská společnost VEOLIA Environnement.

„Pro letošní rok očekáváme růst tržeb kolem 5 %. Máme za sebou již jednu dokončenou akvizici a druhou finalizujeme. To mi dodává optimismu v tom, že rozvoj je stále možný,“ říká Pavel Borůvka.

Zachování a zlepšení kondice společnosti pokládá Pavel Borůvka za hlavní úspěch roku 2009

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *